វៀតណាមមានបំណងចង់ឲ្យសហគ្រាសអាមេរិកពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មវិនិយោគបន្ថែមទៀត

វៀតណាមមានបំណងចង់ឲ្យសហគ្រាសអាមេរិកពង្រីកសកម្មភាពអាជីវកម្មវិនិយោគបន្ថែមទៀត

(VOVWORLD) - នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ មីនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ ប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម លោក Vuong Dinh Hue បានទទួលជួបគណៈប្រតិភូក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ច ...
ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម និង USABC សហការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

ស្ថាប័នធានារ៉ាប់រងសង្គមវៀតណាម និង USABC សហការអនុវត្តន៍គោលនយោបាយធានារ៉ាប់រងសុខាភិបាល

(VOVWORLD) - អង្គភាពអាជីវកម្មសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាតែងតែត្រៀមខ្លួននិងចង់អនុវត្តន៍គម្រោង ការងារ និងផ្តល់ប្រភពធនធានសម្រាប់វៀតណាម ដើម្ ...
  នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្ម អាមេរិក-អាស៊ាន

នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក Nguyen Xuan Phuc ទទួលជួបក្រុមប្រឹក្សាអាជីវកម្ម អាមេរិក-អាស៊ាន

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៨ ខែមិនា នៅរដ្ឋធានីហាណូយ នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc បានទទួលជួបជាមួយគណៈប្រតិភូសហគ្រាសនៃក្រុម ...