ចំនួនប្រាក់ជិត១ពាន់៣រយលានដុងជួយឧបត្ថម្ភបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រនិងនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនេសាទវៀតណាម

ចំនួនប្រាក់ជិត១ពាន់៣រយលានដុងជួយឧបត្ថម្ភបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រនិងនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនេសាទវៀតណាម - ảnh 1
ចំនួនប្រាក់ជិត១ពាន់៣រយលានដុងជួយឧបត្ថម្ភបញ្ជាការដ្ឋានប៉ូលីសសមុទ្រនិងនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនេសាទវៀតណាម (VGP)


        Vovworld-នារសៀលថ្ងៃទី១៩ធ្នូ ប្រធានគណៈកម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្ស​មាតុ​
ភូមិវៀតណាមលោក Nguyen Thien Nhan បានប្រគល់ចំនួនប្រាក់ជិត​៧រយ​លានដុង
ជួយឧបត្ថម្ភនាយកដ្ឋានត្រួតពិនិត្យនេសាទអគ្គនាយកដ្ឋាន​ជលផល-ក្រសួងកសិកម្ម
និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទនិងប្រគល់ចំនួនប្រាក់៦រយលាន​ដុងជួយឧបត្ថម្ភបញ្ជាការដ្ឋាន
ប៉ូលីសសមុទ្រ-ក្រសួងការពារប្រទេស។ ការងារ​នេះ​បានបង្ហាញទកចិត្តរបស់
រណសិរ្សនិយាយដោយឡែក ប្រជាជននិយាយរួម​ឆ្ពោះទៅកំលាំងការពារអធិបតេយ្យ
ភាពសមុទ្រកោះ។ លោក Nguyen Thien Nhan បានអះអាងថា​នាពេលខាងមុខ គណៈ
កម្មាធិការមជ្ឈឹមរណសិរ្សមាតុ​ភូមិ​វៀតណាមនឹងបន្តចលនាប្រជាជនទូទាំងប្រទេស
ច្បាមជាប់សមុទ្រ រួម​ចំណែក​រក្សាភាពសុខសាន្តសំរាប់មាតុប្រទេស៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ