ប្រកាសរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឆ្នាំ២០១៥

ប្រកាសរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឆ្នាំ២០១៥ - ảnh 1
ដំណើរការរៀបរថយន្តនៅវៀតណាម

(VOVworld) - នាថ្ងៃទី២៨ ឧសភា មហាវិទ្យាល័យសេដ្ឋកិច្ច - សាកលវិទ្យាល័យជាតិ
ហាណូយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវសេដ្ឋកិច្ចនិងគោលនយោបាយ​ (VEPR) បានសហការ
ជាមួយស្ថានទូតអូស្ត្រាលីប្រចំនៅទីក្រុងហាណូយ រៀបចំសិក្ខាសាលា ប្រកាស
របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំអំពីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមឆ្នាំ២០១៥។របាយការណ៍ឆ្នាំនេះដោយ
ប្រធានបទ “សក្ដានុភាពធ្វើសមាហរណកម្ម ការសាកល្បងសម្រប ខ្លួន” ត្រូវបាន
អនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈខឿនសេដ្ឋកិច្ចកំពុងចូលរួមកាន់តែស៊ីជំរៅ ក្នុងដំណើរការ
សកលភាវូបនីយកម្ម។របាយការណ៍បានបង្ហាញពីរាល់ការវិភាគដ៏ជ្រាលជ្រៅអំពី
បណ្ដាបញ្ហាជាសារវ័ន្តនៃខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនិងខឿនសេដ្ឋ កិច្ចពិភពលោក
ក្នុងឆ្នាំ២០១៤ ព្រមទាំងវាយតំលៃអំពីការជះឥទ្ធិពលរបស់បរិយាកាសពិភពលោក
ទៅលើខឿនសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនាពេលខាងមុខទៀតផង៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ