ពិធីចេញដំណើរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូចក្តៅឆ្នាំ ២០១៤


ពិធីចេញដំណើរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូចក្តៅឆ្នាំ ២០១៤ - ảnh 1
ពិធីចេញដំណើរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តរដូចក្តៅឆ្នាំ ២០១៤ (Image: Vietnam+)

(VOVworld) – នាថ្ងៃទី ៦ មិថុនា ពិធីចេញដំណើរយុវជនស្ម័គ្រចិត្តដោយប្រធានបទ “យុវវ័យរួមដៃកសាងជនបទថ្មី” បានប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុង Hai Phong ភាគខាងជើង
វៀតណាម។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ លេខាទី ១ គណៈមជ្ឈឹមសម្ព័ន្ធយុវជនវៀតណាម
លោក Nguyen Dac Vinh បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“បន្ទាប់ពីពិធីចេញដំណើរនេះ បណ្ដាសកម្មភាពឆ្ពោះទៅសមុទ្រកោះនឹងត្រូវបាន
រៀបចំ ឡើងក្នុងទូទាំងប្រទេសដូចជាការបញ្ជូនយុវជននិស្សិតទៅកាន់កោះដែល
ត្រូវបាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអនុម័តក្នុងគំរោងផែនការកោះយុវជនកសាង
ប្រព័ន្ធដងទង់ជាតិអធិបតេយ្យភាពនៅកោះចំនួន ៦ របស់មាតុប្រទេស ជាដើម។
នេះគឺជាសកម្មភាពជាក់ ស្តែងដែលអះអាងចំណងស្នេហារជាតិរបស់យុវជន
វៀតណាម៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ