មហោស្រពល្ខោននិយាយជាតិឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង Hai Phong

(VOVWORLD) - មហោស្រពជាសកម្មភាពតាមកាលកំណត់ដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ ក្នុងគោលបំណងស្វែងរកលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងការងារសិល្បៈ ពីនោះស្វែងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពសមស្របនឹងមុខងារ និងលក្ខណៈជាក់ស្តែងនៃអង្គភាពនីមួយៗ។ 
មហោស្រពល្ខោននិយាយជាតិឆ្នាំ ២០២១ នៅទីក្រុង Hai Phong - ảnh 1មហោស្រពល្ខោននិយាយជាតិឆ្នាំ ២០២១ ប្រព្រឹត្តទៅនៅរោងមហោស្រពខែសីហា (ទីក្រុង Hai Phong) ចាប់ពីថ្ងៃទី ៥ ដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១ (រូបថត៖ VOV)

នាយប់ថ្ងៃទី៥ ខែវិច្ឆិកា នៅទីក្រុង Hai Phong នាយកដ្ឋានសិល្បៈសម្តែង នៃក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ បានសម្របសម្រួលជាមួយសមាគមវិចិត្រកររោងមហោស្រពវៀតណាម មន្ទីរវប្បធម៌និងកីឡាទីក្រុង Hai Phong និងស្ថាប័នផ្សេងៗទៀត ដើម្បីរៀបចំមហោស្រពល្ខោននិយាយជាតិឆ្នាំ២០២១។

មហោស្រពជាសកម្មភាពតាមកាលកំណត់ដោយក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ ក្នុងគោល បំណងស្វែងរកលក្ខណៈច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងការងារសិល្បៈ ពីនោះស្វែងរកវិធីសាស្ត្រធ្វើសកម្មភាពសមស្របនឹងមុខងារ និងលក្ខណៈជាក់ស្តែងនៃអង្គភាពនីមួយៗ។ មហោស្រពនេះមានការចូលរួមពីអង្គភាពចំនួន ១៤ ដែលមានឈុតសម្តែងចំនួន ២០ ហើយមានសិល្បករនិងតារាសម្ដែងជាង ៦០០ នាក់ចូលរួម។ ការសម្តែងដែលចូលរួមក្នុងមហោស្រពនេះត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាម Youtube របស់សិល្បៈសម្តែងវៀតណាម។ មហោស្រពល្ខោននិយាយជាតិឆ្នាំ ២០២១ ដំណើរការរហូតដល់ថ្ងៃទី ១៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២១៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ