រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជានិច្ចកាលបង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់បីអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា


រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជានិច្ចកាលបង្កលក្ខណះងាយស្រួលសំរាប់បីអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា - ảnh 1
រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជានិច្ចកាលបង្កលក្ខណងាយស្រួលដើម្បីអ្នកស្រាវជ្រាវអភិវឌ្ឍន៍វិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកវិទ្យា (Image: VNA)

(VOVworld) – ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាម លោក Vu Duc Dam
 បានអះអាងដូច្នេះនៅក្នុងពិធីបើកសន្និសីទជួបសំណះសំណាលវៀតណាមលើកទី
១២ ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ កក្កដា នៅទីក្រុង Quy Nhon ខេត្ត
Binh Dinh (ភាគកណ្ដាលវៀតណាម)។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី
Vu Duc Dam បានឲ្យដឹងថា៖

        «មានមតិថា៖ ប្រទេស​វៀតណាមគប្បីប្រមូលផ្តុំទៅលើការអនុវត្ត
វិទ្យាសាស្ត្រនិង បច្ចេកវិទ្យាតែប៉ុណ្ណោះ ហើយការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ​​
​ជាការងាររបស់អនាគត ឬ ការងាររបស់ប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍។ ប៉ុន្តែ រដ្ឋាភិ
បាលវៀតណាមមិនគិតដូច្នេះទេ។ រដ្ឋាភិបាល វៀតណាមជានិច្ចកាលរក្សា
គោលជំហរថា៖ វិទ្យាសាស្ត្រ​ជាគ្រឹះស្ថានដែលគប្បីយក ចិត្តទុកដាក់
ហើយការវិនិយោគចូលក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រនឹងបង្កើនសមត្ថភាពជាតិ៕»

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ