រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម

(VOVWORLD) - សម័យប្រជុំត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍វៀតណាម វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម និងទូរទស្សន៍រដ្ឋសភា។
រដ្ឋសភាពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចសង្គម - ảnh 1ទិដ្ឋភាពនៃសម័យប្រជុំ (រូបថត៖ VOV)

ថ្ងៃទី ៣១ ឧសភា នៅទីក្រុងហាណូយ បន្តកម្មវិធីការងារនៃសម័យប្រជុំលើកទី៥ រដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥ រដ្ឋសភាបានពិភាក្សាអំពីការវាយតម្លៃបំពេញបន្ថែមលើលទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចសង្គម សមាគម និងថវិការដ្ឋឆ្នាំ ២០២២; ការអនុវត្តផែនការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម និងថវិការដ្ឋក្នុងប៉ុន្មានខែដំបូងនៃឆ្នាំ២០២៣។

សម័យប្រជុំត្រូវបានផ្សាយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍វៀតណាម វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម និងទូរទស្សន៍រដ្ឋសភា៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ