របាយការណ៍៥ឆ្នាំ វៀតណាមចូលរួម WTO

របាយការណ៍៥ឆ្នាំ វៀតណាមចូលរួម WTO - ảnh 1
វៀតណាមបានអនុវត្តកាតព្វកិច្ចសមាជិកត្រូវនឹងកិច្ចសន្យាចូលរួម WTO ដំណើរការយ៉ាងខ្លាំងក្លាកែទម្រង់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្មតាមទិសតម្លាភាពនិងសេរីបនីយកម្ម។


        VOV-នាព្រឹកថ្ងៃទី៣មេសានៅទីក្រុងហាណូយ វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគ្រប់
គ្រង សេដ្ឋកិច្ចមជ្ឈឹមបានសហការជាមួយកម្មវិធីជួយឧបត្ថម្ភបច្ចេកទេសភ័ស្តុភា
ចូលរួម អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក (WTO) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាប្រកាស​
របាយការណ៍​វាយ​តំលៃទូទៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច-សង្គមវៀតណាម ក្រោយរយៈ​
ពេល​៥ឆ្នាំចូលរួម​អង្គការ​ពាណិជ្ជកម្មពិភពលោក។ បណ្ដាដំណាងបានចាត់ទុក
ថា វៀតណាមបានអនុវត្ត​កាតព្វកិច្ចសមាជិកត្រូវនឹងកិច្ចសន្យាចូលរួម WTO
ដំណើរ​ការ​យ៉ាងខ្លាំងក្លាកែទម្រង់​គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ច-ពាណិជ្ជកម្មតាម
ទិស​តម្លាភាព​និងសេរីបនីយកម្ម។ សហគមន៍អន្តរជាតិបានទទួលស្គាល់វៀត​
ណាម​ជាសមាជិកសកម្មពោពេញទៅ​ដោយ​យថាទស្សន៍។ បណ្ឌិត Vo Tri Thanh អនុប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវគ្រប់គ្រង​សេដ្ឋកិច្ច​មជ្ឈឹមបានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

        “ការស្រាវជ្រាវរបស់យើងខ្ញុំមិនត្រឹមតែមើលលើជ្រុងជ្រោយរបស់ WTO
ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ថែមទាំងលើជ្រុងជ្រោយកិច្ចព្រមព្រៀងដែលវៀតណាមបានចុះ​
ហត្ថលេខានិង​អនុវត្ត ​មួយផ្នែកណាទៀតផង។ នេះជា​របៀប​មើលដ៏ថ្មីថ្មោងក្នុង
កំណើនរួមនិង​បណ្ដាផ្នែករបស់​វៀត​ណាមនិងវាផ្សាភ្ជាប់​ជាមួយទស្សនាទានដ៏
ធំធេងគឺបណ្ដាញ​ផលិតកម្ម​និងខ្សែសង្វាក់តំលៃ៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ