រុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើ​ពិភពលោក​ដែលបានចុះបញ្ជីវ៉ាក់​សាំងប្រឆាំងកូវីដ ១៩

(VOVWORLD) - រុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើពិភពលោកដែលទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងនឹងកូវីដ ១៩ ។
រុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេសដំបូងគេនៅលើ​ពិភពលោក​ដែលបានចុះបញ្ជីវ៉ាក់​សាំងប្រឆាំងកូវីដ ១៩ - ảnh 1 ប្រុស្ស៊ីបានចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងប្រឆាំងកូវីដ ១៩ (ប្រភព៖ Tass)

ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី លោក Vladimir Putin នាថ្ងៃទី ១១ ខែសីហា បានប្រកាសថា ប្រទេសនេះ បានអភិវឌ្ឍន៍ វ៉ាក់សាំងដំបូង ដែលមានលទ្ធភាពការពារយ៉ាងរឹងមាំ ប្រឆាំងកូវីដ ១៩ ហើយបានចុះបញ្ជីវ៉ាក់សាំងនេះ។ ដូច្នេះរហូតមកដល់ពេលនេះ រុស្ស៊ីក្លាយជាប្រទេស ដំបូងគេនៅលើពិភពលោក ដែលទទួលបានជោគជ័យ ក្នុងការសិក្សាវ៉ាក់សាំង ប្រឆាំងនឹងកូវីដ ១៩  នៅរុស្ស៊ីផងដែរ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ