លើកទឹកចិត្តបណ្ដាសហគ្រាសហូឡង់វិនិយោគនៅទីផ្សារវៀតណាម

(VOVWORLD) -មុននឹងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅហូឡង់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀត ណាម  លោក Nguyen Xuan Phuc នាថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅ ហូឡង់លោកស្រី Ngo Thi Hoa រួមជាមួយបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានប្រចាំនៅហូឡង់
លើកទឹកចិត្តបណ្ដាសហគ្រាសហូឡង់វិនិយោគនៅទីផ្សារវៀតណាម - ảnh 1

លើកទឹកចិត្តបណ្ដាសហគ្រាសហូឡង់វិនិយោគនៅទីផ្សារវៀតណាម

មុននឹងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅហូឡង់របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាម លោក Nguyen Xuan Phuc នាថ្ងៃទី២៩ មិថុនា ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាម ប្រចាំនៅហូឡង់លោកស្រី Ngo Thi Hoa រួមជាមួយបណ្ដាឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាស៊ានប្រចាំនៅហូឡង់ បានជួបជុំធ្វើការជាមួយ ប្រធានសម្ព័ន្ធភាពឧស្សាហកម្ម និងអ្នកប្រើប្រាស់ពលករហូឡង់ CNO – NCW លោកHans de Boer ។នៅទីនេះ លោកHans de Boer បានសម្ដែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំង ចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច របស់វៀតណាម និងវាយតំលៃខ្ពស់តួនាទីក្បាលម៉ាស៊ីនអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាន ក្នុងតំបន់ទ្វីបអាស៊ី និងពិភពលោក។ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស្រី Ngo Thi Hoa បានសម្ដែងគោលបំណងថា៖ លោកHans de Boer ក៏ដូចជា CNO – NCW លើកទឹកចិត្តសហគ្រាសហូឡង់បោះទុនវិនិយោគចូលមកវៀតណាម៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ