វៀតណាមចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពីសមភាពភេទនិងភា ចំរើនជឿនលឿនរបស់នារី។

                      

វៀតណាមចែករំលែកបទពិសោធន៍ស្តីពីសមភាពភេទនិងភា ចំរើនជឿនលឿនរបស់នារី។ - ảnh 1
រូបថតVNA

Vovworld-ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យ​ប្រជុំលើកទី២៦ក្រុ​មប្រឹក្សាសីទ្ឋិមនុស្សអង្គការ
សហប្រជាជាតិនាថ្ងៃទី១៦និងទី១៧មិថុនា​  សកម្មភាពទាក់ទិនដល់សមភាពភេទ
នានាត្រូវបានធ្វើឡើង។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ឯកអគ្គរដ្ឋទូតNguyen Trung Thanhប្រធានគណះប្រតិភូ
អចិន្រ្តៃវៀតណាមនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានបទថ្លែងមតិនៅកាសនេះ។លោកបានចែករំលែកបទពិសោធ​ន៍របស់វៀតណាមក្នុងការអនុវ​ត្តរាល់គោលដៅ
អភិវឌ្ឍន៍ស​ហស្សវត្តក្នុងនោះមានការសម្រេចគោលដៅស្តីពីសមភាពភេទមុនកាល
កំណត់។តាមរយះ បទពិសោធន៍របស់ខ្លួនវៀតណាមចាត់ទុកថា៖ដើម្បីសហគមន៍
អន្តរជាតិអនុវត្តរបៀបវារះស្តីពីការអភិវឌ្ឍន៍ដ៍ចីរភាពក្នុងនោះមានការធានានិងបង្កើន
សមភាភេទនិងសិទ្ឋិរបស់នារីនោះ​នារីត្រូវតែប្រគល់សិទ្ឋិនិងបង្កលក្ខណះគ្រប់គ្រាន់
ដើម្បីចូលរួមដំណើរការនេះ៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ