វៀតណាមទទួលតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅឆែក

(VOVWORLD) - ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាន លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thai Xuan Dung នឹងប្រតិបត្តិការហើយទទួលបន្ទុកសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មា ធិការរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២០។
វៀតណាមទទួលតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅឆែក - ảnh 1 លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thai Xuan Dung ទទួលតំណែងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅឆែក។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មា ធិការអាស៊ាន លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thai Xuan Dung នឹងប្រតិបត្តិការហើយទទួលបន្ទុកសកម្មភាពរបស់គណៈកម្មា ធិការរហូតដល់ដំណាច់ឆ្នាំ២០២០។ ស្ដីពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់គណៈ កម្មាធិការអាស៊ាននៅឆែកនាពេលខាងមុខ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Thai Xuan Dung បានសង្កត់ធ្ងន់ថា៖

“យើងខ្ញុំនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងសហការជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននានានៅឆែកដើម្បីជំរុញភាពស្អិតរមួតរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន តាម រយៈសកម្មភាពជាច្រើនដូចជា ទិវាគ្រួសារប្រទេសអាស៊ាន ឬសកម្មភាពប្រា ស្រ័យទាក់ទងរវាងអាស៊ានជាមួយប្រទេសដៃគូនិងអាជ្ញាធរនៃប្រទេសាមី។ ធ្វើយ៉ាង ម៉េចដើម្បីជួយឲ្យសហគមន៍អាស៊ាននៅឆែកយោគយល់គ្នាថែមទៀត រួម ចំណែកតភ្ជាប់និងជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមជាមួយឆែកនិយាយ ដោយឡែកនិងរវាងអាស៊ានជាមួយឆែកនិយាយរួម”៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ