សន្និសីទជំរុញវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត Lao Cai ឆ្នាំ ២០១៦

សន្និសីទជំរុញវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត Lao Cai ឆ្នាំ ២០១៦ - ảnh 1
សន្និសីទជំរុញវិនិយោគនិងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត Lao Cai ឆ្នាំ ២០១៦

(VOV)_នាព្រឹកថ្ងៃទី៨ ឧសភា នៅមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទខេត្ត Lao Cai បាន​ប្រ
ព្រឹត្តទៅសន្និសីទជំរុញវិនិយោគ និងអភិវឌ្ឍន៍ទេសចរណ៍ខេត្ត Lao Cai ឆ្នាំ​២០១៦​។ 
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh Dinh Dung បានអញ្ជើញចូលរួម ​និងជាអធិបតី
សន្និសីទ។ ថ្លែងមតិនៅទីនេះ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Trinh Dinh Dung បានអោយ
ដឹងថា៖

        “ ខ្ញុំជឿជាក់ថា៖ បក្សភាគ រដ្ឋអំណាច និងប្រជាជន នៅខេត្ត Lao Cai និង
​បណ្ដា​អង្គភាពអាជីវកម្ម វិនិយោគិន នឹងផ្លាស់ប្តូរថ្មី សកម្មថែមទៀត ដើម្បីធ្វើ​អា
ជីវកម្ម និងប្រើប្រាសគ្រប់ប្រភពកម្លាំង សក្ដានុភាពរបស់ខេត្ត។ ទន្ទឹមនឹងនោះ
 រួមសហការជាមួយគ្រប់ក្រសួង ស្ថាប័ន អនុវត្តកិច្ចសន្យានានា នាំខេត្ត Lao Cai 
ទៅជាខេត្តមួយអភិវឌ្ឍន៍បំផុត នៅតំបន់ភាគពាយ័ព្យ និងជាខេត្តអភិវឌ្ឍន៍​ខ្លាំង
ក្នុងទូទាំងប្រទេស៕”

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ