សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកល

(VOVWORLD) - អង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាសកលនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឌីជីថល បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងកិច្ចសហការក៏ដូចជាបូកសរុបសមិទ្ធិផល។
សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកល - ảnh 1 សន្និសីទអន្តរជាតិស្តីពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រសកល (រូបថត៖ TTXVN)

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី នូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុង វិបត្តិជំងឺកូវីដ ១៩ គឺជាបញ្ហាលេចធ្លោនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរ ជាតិឆ្នាំ ២០២០ ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាសកលនៅខេត្ត Gansu  ភាគពាយព្យប្រទេសចិនកាលពីថ្ងៃទី ២៤ ខែវិច្ឆិកា។ នៅក្នុងសន្និសីទនេះ អង្គប្រជុំបានឯកភាពគ្នាថា កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ រជា សកលនាបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គំនិតផ្ដួចផ្ដើមឌីជីថល បង្កើនការផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៍ និងកិច្ចសហការក៏ដូចជាបូកសរុបសមិទ្ធិផល ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពបំផុតស្ដីពីការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ពិភពលោក៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ