អ៊ីរ៉ង់នឹងនាំចេញកញ្ចប់មាន៣ជំហានក្នុងការជួបចរចារជាមួយក្រុមP៥+១

                  

អ៊ីរ៉ង់នឹងនាំចេញកញ្ចប់មាន៣ជំហានក្នុងការជួបចរចារជាមួយក្រុមP៥+១ - ảnh 1

Vovworld- ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន ISANA​របស់អ៊ីរ៉ង់នាថ្ងៃទី១២តុលាបាន
ជូនដំណឹងអោយដឹងថា៖ប្រទេសនេះនឹង នាំចេញកញ្ចប់មាន៣ជំហាន
ក្នុងការជួបចរចារស្តីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរជាមួយក្រុមP៥+១(រួមមានអាមេរិក
រុស្ស៊ីអង់ក្លេសបារាំងចិននិងអាលល្លើម៉ង) នៅក្រុង Geneva​ស្វិស នៅថ្ងៃទី
១៥និងទី១៦តុលាខាងមុខ។
មុននោះបណ្តាមធ្យោបាយឃោសនារបស់អ៊ីរ៉ង់នាថ្ងៃទិ១១តុលាបានអោយ
ដឹងថា៖ប្រទេសនេះ​នឹងចូលរួមវងវ់ចរចារនានាស្តីពីបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរនៅ
Geneva​ដោយមានកញ្ចប់សំណើរថ្មីទាក់ទិ​នដល់ការបញ្ឈប់ផលិតជាតិUrani​នៅកំរិត២០%ប្តូរវិញអាមេរិកនិងបស្ចឹមប្រទេសត្រូវកាត់បន្ថយបណ្តាវិធានការ
ដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអ៊ីរ៉ង់៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ