អ.ស.ប. ជ្រើសរើសវៀតណាមធ្វើជាទីកន្លែងហ្វឹកហាត់កំលាំងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិ

(VOVWORLD) - នាថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា នាយកដ្ឋានជួយឧបត្ថម្ភលើដីជាក់ស្តែងករបស់ អ.ស.ប. បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងហ្វឹកហាត់កំលាំងរក្សាសន្តិភាពអន្តរ ជាតិរបស់ អ.ស.ប. នៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន។ 
អ.ស.ប. ជ្រើសរើសវៀតណាមធ្វើជាទីកន្លែងហ្វឹកហាត់កំលាំងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិ - ảnh 1 អ.ស.ប. ជ្រើសរើសវៀតណាមធ្វើជាទីកន្លែងហ្វឹកហាត់កំលាំងរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិ

នាថ្ងៃទី ២៥ មិថុនា នាយកដ្ឋានជួយឧបត្ថម្ភលើដីជាក់ស្តែងករបស់ អ.ស.ប. បានប្រកាសលទ្ធផលនៃការត្រួតពិនិត្យទីកន្លែងហ្វឹកហាត់កំលាំងរក្សាសន្តិភាពអន្តរ ជាតិរបស់ អ.ស.ប. នៅបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាន។ តាមនោះ វៀតណាមរួមជាមួយប្រទេសកម្ពុជាឥណ្ឌូណេស៊ីនិងថៃត្រូវបានជ្រើសរើសជាទី កន្លែងហ្វឹកហាត់ទាហានរក្សាសន្តិភាពអន្តរជាតិដោយប្តូរវែន។ វគ្គហ្វឹកហាត់បំដូង នឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវៀតណាមនាចុងឆ្នាំនេះ។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានសឲ្យ ឃើញនូវការវាយតំលៃខ្ពស់របស់ អ.ស.ប. អំពីកិច្ចសន្យានិងសមត្ថភាពរួមវិភាគ ទានរបស់វៀតណាមចំពោះសកម្មភាពរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការពហុជាតិនេះ។ វៀតណាមក៏កំពុងត្រៀមរៀបចំមន្ទីរពេទ្យស្រាលថ្នាក់ទី ២ នៅស៊ូដង់ខាងត្បូងសមស្របនឹងបទដ្ឋាននិងតម្រូវការរបស់ អ.ស.ប៕

ប្រតិកម្មទៅវិញ

ផ្សេងៗ