ສາລາບ້ານ, ກິດຈະກຳຕິດພັນກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງໝູ່ບ້ານ

ສາລາບ້ານ, ກິດຈະກຳຕິດພັນກັບຕົ້ນກຳເນີດຂອງໝູ່ບ້ານ

ຄຽງ​ຂ້າງ​ສະ​ຖາ​ປັດ​ຕະ​ຍະ​ກຳ​ສັງ​ລວມກ່ຽວ​ກັບ​ສາ​ລາ​ບ້ານ​ແລ້ວ…ບັນ​ ດາຮູບປັ້ນ​, ຄຳຜະ​ຫຍາ, ຮູບ​ແກະ​ສະຫຼັກ, ປະ​ຕູ​ປະ​ດັບ​ປະ​ດາ​ໃນສາ​ລາຫ ...