ບົດ​ລາຍ​ງານ MDR - ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ​້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ບົດ​ລາຍ​ງານ MDR - ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ທີ່​ເປັນ​ປະ​ໂຫຍດ​ໃຫ​້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

(VOVWORLD) -ບົດລາຍງານ MDR ຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຂໍ້ລິເລີ່ມຂອງ OECD ດ້ວຍເປົ້າໝາຍກຳນົດບັນດາຂໍ້ຈຳກັດໃນການພັດທະນາຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດ ...