นายเวืองดิ่งเหวะ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

นายเวืองดิ่งเหวะ ได้รับเลือกเป็นประธานสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) -ในช่วงบ่ายของวันที่ 20 กรกฎาคม ในกรอบของการประชุมนัดแรก สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบข้างมาก ที่ประชุมได้เลือกนายเวืองดิ่งเหวะ สมาชิกกรมการเมือง...
การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับยืนยันถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคและรัฐ

การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับยืนยันถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อพรรคและรัฐ

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศกว่า69ล้านคนได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี2021-2026
สื่อลาวรายงานเวียดนามประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชน

สื่อลาวรายงานเวียดนามประสบความสำเร็จในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและสภาประชาชน

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 24 พฤษภาคม สื่อลาวได้รายงานความสำเร็จของเวียดนามในการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 โดยยืนยันว่า การเลือกตั้งดำเนินไปตามแผนการที่วางไว้...
กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปวางแผนดูแลจุดเลือกตั้งให้ปลอดภัย

กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปวางแผนดูแลจุดเลือกตั้งให้ปลอดภัย

(VOVWORLD) -ท้องถิ่นต่างๆต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการเลือกตั้ง ตรวจสอบขั้นตอนต่างๆในการเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง
ท้องถิ่นต่างๆพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า

ท้องถิ่นต่างๆพร้อมจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า

(VOVWORLD) -ในวันที่ 21 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตเขาและเขตชายแดนของจังหวัดเหงะอาน กว๋างบิ่งและเกียนยางจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021 -2026...
ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเป็นประธานการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศ

ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเป็นประธานการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศ

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 18 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะได้เป็นประธานการประชุมทางไกลเกี่ยวกับการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 69 ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 69 ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026

(VOVWORLD) - ตามรายงานของรัฐบาล จนถึงขณะนี้ การเตรียมพร้อมให้แก่การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ได้ดำเนินไปตามข้อกำหนดของกฎหมายและการชี้นำของกรมการเมืองพรรคฯ
การเลือกตั้งที่อำเภอเกาะเจื่องซาดำเนินไปอย่างปลอดภัยตามกำหนด

การเลือกตั้งที่อำเภอเกาะเจื่องซาดำเนินไปอย่างปลอดภัยตามกำหนด

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตำบลซองตื๋อเตย ซิงโต่นและอำเภอเมืองเจื่องซา ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนของจ.กว๋างนามและอำเภอเกาะเจื่องซาไปเลือกตั้งล่วงหน้า

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ชายแดนของจ.กว๋างนามและอำเภอเกาะเจื่องซาไปเลือกตั้งล่วงหน้า

(VOVWORLD) -ตามมติของสภาการเลือกตั้งแห่งชาติ วันที่ 16 พฤษภาคม ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในตำบลชายแดน 6 แห่งของอำเภอนามยาง จังหวัดกว๋างนาม ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งผู้แทนรัฐสภาสมัยที่ 15 และสภาประชาชนทุกระดับวาระปี...
ค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026

ค้ำประกันความปลอดภัยให้แก่การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026

(VOVWORLD) - นาง ฝ่ามถิแทงจ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการภายในและสมาชิกสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงนามในเอกสารแนะนำการจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ในสภาวการณ์ที่โรคโควิด...
ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์

ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - ในวันที่ 14 และ 15 พฤษภาคม นาย เหงวียนซวนฟุก ประธานประเทศและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15...
ประธานประเทศเหงียนซวนฟุ๊กกำชับให้ผู้แทนสภาแห่งชาติต้องมีส่วนร่วมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

ประธานประเทศเหงียนซวนฟุ๊กกำชับให้ผู้แทนสภาแห่งชาติต้องมีส่วนร่วมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 14 พฤษภาคม ณ อำเภอกูชี นครโฮจิมินห์ ประธานประเทศเหงียนซวนฟุ๊กและผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 หน่วยเลือกตั้งหมายเลข 10 อำเภอกู่ชีและฮ๊อกมนได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านช่องทางออนไลน์
หนังสือพิมพ์พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามออนไลน์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

หนังสือพิมพ์พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามออนไลน์ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) - วันที่ 14 พฤษภาคม หนังสือพิมพ์คอมมิวนิสต์เวียดนามออนไลน์ได้ให้สัมภาษณ์ออนไลน์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ภายใต้หัวข้อ...
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการจัดการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการจัดการเลือกตั้ง

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี...
ผู้แทนสภาแห่งชาติต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและทันสมัย

ผู้แทนสภาแห่งชาติต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและทันสมัย

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อำเภอเตียนหลาง...
หัวหน้าคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจส่วนกลาง เจิ่นต๊วนแอง ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดแค๊งหว่า

หัวหน้าคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจส่วนกลาง เจิ่นต๊วนแอง ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดแค๊งหว่า

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขาจังหวัดแค้งหว่าได้จัดการประชุมพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 วาระปี 2021-2026
ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงบ๋าวนครไฮฟอง 

ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงบ๋าวนครไฮฟอง 

(VOVWORLD) -เช้าวันที่9พฤษภาคมประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการพบปะระหว่างคณะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่15 กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงบ๋าว นครไฮฟอง
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -วันที่ 8 พฤษภาคม ณ นครเกิ่นเทอ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนิงเกี่ยว...
การประกวด “เลือกผู้ที่มีคุณธรรมและคุณสมบัติดีเด่นของประชาชน”

การประกวด “เลือกผู้ที่มีคุณธรรมและคุณสมบัติดีเด่นของประชาชน”

(VOVWORLD) - วันที่ 8 พฤษภาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้จัดการประกวด “เลือกผู้ที่มีคุณธรรมและมีคุณสมบัติดีเด่นของประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ขั้นพื้นฐานและเป็นประโยชน์จากการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...
อำเภอเกาะเจื่องซาจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ จุดเลือกตั้ง 20 แห่ง

อำเภอเกาะเจื่องซาจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ จุดเลือกตั้ง 20 แห่ง

(VOVWORLD) - วันที่ 7 พฤษภาคม พลเอก โด๊ะบ๊าติ รองประธานสภาแห่งชาติและหัวหน้าคณะกรรมาธิการตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติและสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการเลือกตั้ง ที่ เมืองยาจาง จังหวัดแค้งหว่า
ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกลงพื้นที่เขตกู๋จีและฮอกมน นครโฮจิมินห์

ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกลงพื้นที่เขตกู๋จีและฮอกมน นครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) -วันที่ 6 พฤษภาคมประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 หน่วยเลือกตั้งหมายเลข 10 เขตกู๋จีและเขตฮอกมนได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม การป้องกันประเทศและความมั่นคงของเขตกูจีและฮอกมน