ผลการประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามปี 2015 ในโอกาสฉลอง 70 ปีวันก่อตั้งวีโอวี 7 กันยายน

ผลการประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามปี 2015 ในโอกาสฉลอง 70 ปีวันก่อตั้งวีโอวี 7 กันยายน

(VOVworld) – สภาตัดสินผลการประกวดได้มีมติมอบรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลที่ 1: นาย John Rutledge สัญชาติสหรัฐอเมริกัน ผู้ฟังของรายการภาคภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามปี 2015

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามปี 2015

(VOVwold) – ในขณะที่ระยะเวลาการปิดรับบทความในการประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามปี 2015 กำลังใกล้เข้ามา ทางสถานีวิทยุเวียดนามได้รับบทความของผู้ฟังหลายวัยจากหลายประเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามวันที่ 25 พฤษภาคม

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามวันที่ 25 พฤษภาคม

(VOVworld) – ท่านผู้ฟังอย่าลืมส่งบทความเข้าร่วมการประกวดตรงกับเวลาที่กำหนดเพื่อมี โอกาสรับรางวัลอันดับ 1 คือการเดินทางมาเยือนเวียดนามพร้อมกับของขวัญที่ดีๆอีกมากมาย
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

(VOVworld) - หลังจากเปิดการประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามมาเป็นเวลา 3 เดือน สถานีวิทยุเวียดนามได้รับบทความส่งเข้าร่วมการประกวดจากท่านผู้ฟังทั่วโลก ซึ่งนอกเหนือจากการประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนามแล้ว รายการภาคภาษาต่างๆของวีโอวียังแนะแนวการตอบคำถามต่างๆด้วย
ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

ข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดความรู้เกี่ยวกับเวียดนาม

(VOVworld) – สถานีวิทยุเวียดนามได้รับบทความส่งเข้าร่วมการประกวดจากท่านผู้ฟังทั่วโลก กว่า 100 บทซึ่งแสดงให้เห้นถึงความสนใจและความเข้าใจของผู้ฟังต่างชาติต่อประเทศและคน เวียดนาม รวมทั้งการค้าคว้าอย่างรอบคอบ