นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการจัดการเลือกตั้ง

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้งเป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการจัดการเลือกตั้ง

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนของรัฐบาลเกี่ยวกับงานด้านการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี...
ผู้แทนสภาแห่งชาติต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและทันสมัย

ผู้แทนสภาแห่งชาติต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพและทันสมัย

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อำเภอเตียนหลาง...
หัวหน้าคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจส่วนกลาง เจิ่นต๊วนแอง ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดแค๊งหว่า

หัวหน้าคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจส่วนกลาง เจิ่นต๊วนแอง ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในจังหวัดแค๊งหว่า

(VOVWORLD) - ในระหว่างวันที่ 5-11 พฤษภาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขาจังหวัดแค้งหว่าได้จัดการประชุมพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 วาระปี 2021-2026
ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงบ๋าวนครไฮฟอง 

ประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงบ๋าวนครไฮฟอง 

(VOVWORLD) -เช้าวันที่9พฤษภาคมประธานสภาแห่งชาติเวืองดิ่งเหวะเข้าร่วมการพบปะระหว่างคณะผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งสภาแห่งชาติสมัยที่15 กับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งอำเภอหวิงบ๋าว นครไฮฟอง
นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ลงพื้นที่พบปะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครเกิ่นเทอ

(VOVWORLD) -วันที่ 8 พฤษภาคม ณ นครเกิ่นเทอ นายกรัฐมนตรี ฝ่ามมิงชิ้ง ได้พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตนิงเกี่ยว...
การประกวด “เลือกผู้ที่มีคุณธรรมและคุณสมบัติดีเด่นของประชาชน”

การประกวด “เลือกผู้ที่มีคุณธรรมและคุณสมบัติดีเด่นของประชาชน”

(VOVWORLD) - วันที่ 8 พฤษภาคม แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้จัดการประกวด “เลือกผู้ที่มีคุณธรรมและมีคุณสมบัติดีเด่นของประชาชน” เพื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ขั้นพื้นฐานและเป็นประโยชน์จากการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...
อำเภอเกาะเจื่องซาจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ จุดเลือกตั้ง 20 แห่ง

อำเภอเกาะเจื่องซาจะจัดการเลือกตั้งล่วงหน้า ที่ จุดเลือกตั้ง 20 แห่ง

(VOVWORLD) - วันที่ 7 พฤษภาคม พลเอก โด๊ะบ๊าติ รองประธานสภาแห่งชาติและหัวหน้าคณะกรรมาธิการตรวจสอบการจัดการเลือกตั้งของคณะกรรมาธิการสามัญของสภาแห่งชาติและสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดการเลือกตั้ง ที่ เมืองยาจาง จังหวัดแค้งหว่า
ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกลงพื้นที่เขตกู๋จีและฮอกมน นครโฮจิมินห์

ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกลงพื้นที่เขตกู๋จีและฮอกมน นครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) -วันที่ 6 พฤษภาคมประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกและผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 หน่วยเลือกตั้งหมายเลข 10 เขตกู๋จีและเขตฮอกมนได้ลงพื้นที่เข้าร่วมการประชุมรายงานสถานการณ์ทางเศรษฐกิจสังคม การป้องกันประเทศและความมั่นคงของเขตกูจีและฮอกมน
การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของคนเวียดนาม

การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของคนเวียดนาม

(VOVWORLD) - ในช่วงนี้ กลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีได้ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อชักชวนไม่ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ในวันที่ 23พฤษภาคมนี้ แต่ประชาชนทุกภาคส่วนตระหนักได้ดีว่า การออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่สำคัญของพลเมืองเวียดนาม เพราะในอดีต...
 เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างดีควบคู่กับการค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด

เตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งเป็นอย่างดีควบคู่กับการค้ำประกันการพัฒนาเศรษฐกิจและป้องกันและรับมือการแพร่ระบาด

(VOVWORLD) -วันที่ 6 พฤษภาคม นาย เวืองดิ่งเหวะ ประธานสภาแห่งชาติและประธานคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่และประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเตวียนกวาง
จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับล่วงหน้า

จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติและผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับล่วงหน้า

(VOVWORLD) - วันที่ 4 พฤษภาคม คณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้จัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026 ล่วงหน้าสำหรับเจ้าหน้าที่ทหารกองทัพเรือ...
ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในรัสเซียแสดงความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในรัสเซียแสดงความเชื่อมั่นต่อการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15

(VOVWORLD) -ท่ามกลางบรรยากาศการเตรียมความพร้อมให้แก่การเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 ในประเทศเวียดนาม ชาวเวียดนามโพ้นทะเลในประเทศรัสเซียก็ให้ความสนใจต่อกิจกรรมที่สำคัญนี้โดยตั้งความหวังว่า สภาแห่งชาติสมัยที่ 15 จะมีนโยบายที่จะช่วยให้เวียดนามพัฒนาเข้มแข็งต่อไป
จังหวัดยาลายเตรียมพร้อมให้แก่วันเลือกตั้ง

จังหวัดยาลายเตรียมพร้อมให้แก่วันเลือกตั้ง

(VOVWORLD) - จนถึงขณะนี้ จังหวัดยาลายได้จัดตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 รวม 3 คณะ คณะกรรมการเลือกตั้งผู้แทนสภาประชาชนจังหวัดสมัยที่ 12 รวม...
ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติของนครโฮจิมินห์

ประธานประเทศเหงวียนซวนฟุกลงสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติของนครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) - วันที่ 23 เมษายน แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขานครโฮจิมินห์ได้จัดพิธีส่งมอบเอกสารและรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเพื่อลงสมัครเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021-2026
รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในจังหวัดหวิงลอง

รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในจังหวัดหวิงลอง

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 20 เมษายน นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...
ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ประชุมกับคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านผู้แทนสภาแห่งชาติ

ประธานสภาแห่งชาติ เวืองดิ่งเหวะ ประชุมกับคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านผู้แทนสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - ประธานสภาแห่งชาติสั่งให้คณะกรรมการฯเน้นเตรียมจัดการเลือกตั้งให้ประสบความสำเร็จ สรุปผลการประชุมเจรจาการเมืองครั้งที่ 3 ณ ท้องถิ่นต่างๆโดยเร็วเพื่อรายงานต่อสภาเลือกตั้งแห่งชาติ
รองประธานสภาแห่งชาติเหงวียนดึ๊กหายลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธืเลือกตั้งในจังหวัดกว๋างนาม

รองประธานสภาแห่งชาติเหงวียนดึ๊กหายลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธืเลือกตั้งในจังหวัดกว๋างนาม

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 17 เมษายน คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดกว๋างนามนำโดยนาย เหงวียนดึ๊กหาย รองประธานสภาแห่งชาติได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เมืองตามกี่ จังหวัดกว๋างนามหลังการประชุมครั้งที่ 11 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14
รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในจังหวัดด่งทาป

รองนายกรัฐมนตรีเจืองหว่าบิ่งลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งในจังหวัดด่งทาป

(VOVWORLD) - วันที่ 17 เมษายน นาย เจืองหว่าบิ่ง รองนายกรัฐมนตรีและรองประธานสภาการเลือกตั้งแห่งชาติได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการเตรียมพร้อมจัดการเลือกตั้งผู้แทนสภาแห่งชาติสมัยที่ 15 และผู้แทนสภาประชาชนทุกระดับวาระปี 2021...