กิจกรรมในโอกาสรำลึกวันสิ่งแวดล้อมโลก๕มิถุนายน

 (VOVWorld) – กิจกรรมในโอกาสรำลึกวันสิ่งแวดล้อมโลก๕มิถุนายน
กิจกรรมในโอกาสรำลึกวันสิ่งแวดล้อมโลก๕มิถุนายน - ảnh 1
สัมมนาในหัวข้อ“ชุมชนเข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิภาคอากาศพื้นที่คุ้งน้ำ (Photo:Net.Cố đô )

(VOVWorld) – เมื่อวันที่๓เดือนนี้  ณ เรือนจำPhú Sơn๔ อำเภอ Phú Lương จังหวัดThái Nguyên กระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ“จงคิดถึงสิ่งแวดล้อมก่อนบริโภคอาหาร”  โดยความคิดเห็นและบทปราศรัยของผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการและผู้แทนที่เข้าร่วมการสัมมนาได้ย้ำถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผ่านการบริโภคอาหาร ในการนี้ เจ้าหน้าที่บริหารกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป กระทรวงทรัพยากรณ์และสิ่งแวดล้อมและ กระทรวงสาธารณสุขได้เรียกร้องให้ผู้บังคับบัญชา ตำรวจ เจ้าหน้าที่บริหาร ข้าราชการ พนักงานและประชาชนร่วมกันขานรับวันสิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้และเสนอให้หน่วยงานทุกระดับและประชาชนเน้นปรับปรุง ผลักดันการประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ การผลิตและบริโภคอหาร  ในวันเดียวกัน จังหวัดเถื่อเทียนเว้ และสถาบันทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีชีวภาพของมหาวิทยาลัยเว้ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อ“ชุมชนเข้าร่วมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิภาคอากาศพื้นที่คุ้งน้ำ รายงานและบทปราศัยที่เสนอในการสัมมนาได้ระบุข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การปลูกฝังจิตสำนึกของประชาชนในแต่ละครอบครัว เขตชุมชน สำนักงาน สถานประกอบการในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างประหยัดเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในเชิงรุก            โอกาสนี้ ธนาคารโลกได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในหัวข้อ “เข้มแข็ง ปลอดภัย ปรับตัว แนะนำนโยบายยุทธศาสตร์การบริหารความเสี่ยง ภัยพิบัติในเอชียตะวันออกและแปซิฟิก” โดยธนาคารโลกได้เสนอให้ประเทศในเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกปฏิบัติ๓ระยะเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติภัยธรรมชาติ ในระยะสั้น พัฒนาการพยากรภัยพิบัติ และระบบเตือนภัยอุตุนิยมอุทกศาสตร์โดยเร็ว ขยายกรอบทางกฏหมาย ผลักดันความร่วมมือและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติในโครงการพัฒนาโดยอาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในระยะกลาง ควรสร้างความสมดุลย์ด้านการลงทุน ส่วนในระยะยาว ต้องวางแผนและพัฒนาตัวเมืองโดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ ประกาศใช้มติที่จริงจังโดยมีการพิจารณาถึงภัยธรรมชาติ  เป็นต้น ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด