กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดเบ๊นแจกับไทย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 27 เมษายน นาย ฟานวันหมาย เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดเบ๊นแจได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงฮานอย สถานกงสุลใหญ่ฯ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโฮจิมินห์ พร้อมด้วยภาคเอกชนไทย
กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดเบ๊นแจกับไทย - ảnh 1นาย ฟานวันหมาย เลขาธิการพรรคสาขาจังหวัดเบ๊นแจให้การต้อนรับนาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์

ทั้งสองฝ่ายได้หารืออย่างกว้างขวางทั้งในประเด็นด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว โดยทางจังหวัดเบ๊นแจแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่มีภาคเอกชนไทยเข้ามาลงทุนในจังหวัดและประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเห็นว่าการพัฒนาของบริษัทไทยที่ผ่านมาก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจังหวัดด้วย และหวังว่าจะมีการลงทุนของภาคเอกชนไทยในจังหวัดเพิ่มขึ้นต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเบ๊นแจมีแผนจะเน้นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมแปรรูป การท่องเที่ยว และการเกษตรอย่างยั่งยืน

กระชับสัมพันธไมตรีระหว่างจังหวัดเบ๊นแจกับไทย - ảnh 2ผู้แทนของทั้งสองฝ่าย

ในโอกาสนี้ นาย อภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ได้แสดงความเห็นว่า จังหวัดเบ๊นแจเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก และมีบริษัทและผู้ประกอบการไทย รวมถึงมีชุมชนชาวไทยอาศัยอยู่จำนวนมาก จึงยินดีสนับสนุนความร่วมมือระหว่างจังหวัดกับประเทศไทยอย่างรอบด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน และความสัมพันธ์ระดับประชาชน โดยเฉพาะปี 2021 เป็นปีครบรอบ 45 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เวียดนาม และได้เชิญชวนให้ทางจังหวัดพิจารณาใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ประเทศไทยผลิตด้วย นอกจากนี้ โดยที่รัฐบาลกลางของเวียดนามได้ให้ความเห็นชอบในหลักการต่อการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะการประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) เพื่อพัฒนาจังหวัดเบ๊นแจแล้ว ฝ่ายไทยก็ยินดีหารือในรายละเอียดกับจังหวัดเพื่อกำหนดสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายจะทำงานร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความสนใจของประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดเบ๊นแจ ที่ได้แจ้งต่อกงสุลใหญ่ฯ ไว้ก่อนหน้านี้ว่า ตนเองสนใจพระราชกรณียกิจด้านการเกษตรของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด