การที่จีนประกาศระงับการจับปลาชั่วคราวในเขตที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของเวียดนามเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

(VOVWORLD) - กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้แจ้งให้ชาวประมงเวียดนามออกทะเลจับปลาในเขตทะเลที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของเวียดนามได้ตามปกติ

ตามหนังสือเวียนฉบับวันที่ 11 พฤษภาคมที่ส่งถึงคณะกรรมการประชาชนจังหวัดและนครริมฝั่งทะเลเกี่ยวกับการที่จีนประกาศระงับการจับปลาตั้งแต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 1 พฤษภาคมปี 2020 – เวลา12.00 น. ของวันที่ 16 สิงหาคมปี 2020ในเขตทะเลต่างๆ รวมทั้งเขตทะเลที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของเวียดนามในทะเลตะวันออก กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามได้ยืนยันว่า การประกาศของจีนเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องและกำชับให้ทำการแจ้งให้ชาวประมงเวียดนามออกทะเลจับปลาในเขตทะเลที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของเวียดนามได้ตามปกติและควรออกเรือเป็นกลุ่มเพื่อสามารถให้การช่วยเหลือกันได้เมื่อจำเป็น สำหรับเรือประมงที่มีใบอนุญาตจับปลาในเขตจับปลาร่วมของอ่าวตะวันออกช่วงปี 2019-2020 ควรงดทำประมงในเขตทะเลทิศตะวันออกของเส้นแบ่งเขตอ่าวตะวันออก ส่วนทุกท้องถิ่นต้องติดตามแจ้งเหตุที่เกิดขึ้นในทะเลผ่านโทรศัพท์สายด่วนของกรมตรวจการทางทะเลที่หมายเลข 024-62737323.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด