การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจะได้รับความนิยมมากขึ้นในเวลาข้างหน้า

(VOVWORLD) - องค์การการท่องเที่ยวโลกหรือ UNWTO รายงานว่า นักท่องเที่ยวทั่วโลกนับวันมีแนวโน้มนิยมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

ถึงปี 2030 นักท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ศาสนาและเยี่ยมเยือนจะคิดเป็นร้อยละ 31 ในจำนวนนักท่องเที่ยว ส่วนการท่องเที่ยวเชิงการพักผ่อนและการบันเทิงจะอยู่ที่ร้อยละ 54 และการท่องเที่ยวเชิงอาชีพจะอยู่ที่ร้อยละ 15

นาย เหงียนแทงบิ่งห์ รองอธิบดีกรมโรงแรมสังกัดทบวงการท่องเที่ยวเผยว่า ในเวลาที่จะถึง แนวโน้มการท่องเที่ยวของเวียดนามจะพัฒนาตามแนวทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมากขึ้น ซึ่งสถาบันสุขภาพโลกได้รายงานว่า การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จะสูงกว่า 2 เท่าเมื่อเทียบกับการท่องเที่ยวแบบทั่วไป โดยจะมีมูลค่ากว่า 9 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2022 ซึ่งสูงกว่าปี 2017 กว่า 3 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ถ้าหากสามารถธำรงอัตราการขยายตัวร้อยละ 7.5 เหมือนในปัจจุบัน ถึงปี 2020 การท่องเที่ยวรูปแบบนี้จะมีส่วนร่วมร้อยละ 18 ในมูลค่าการท่องเที่ยวทั่วโลก ดังนั้น หน่วยงานการท่องเที่ยวเวียดนามควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาแนวโน้มนี้เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด