การปิดตำบลเซินโลย อำเภอบิ่งเซวียน จังหวัดหวิงฟุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19จะยุติในวันที่ 4 มีนาคม

(VOVWORLD) - คณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของจังหวัดหวิงฟุกได้เผยว่า การปิดตำบลเซินโลย อำเภอบิ่งเซวียน จังหวัดหวิงฟุกได้ดำเนินมาแล้วเป็นเวลา 21 วัน และคาดว่าจะยุติในวันที่ 4 มีนาคม
การปิดตำบลเซินโลย อำเภอบิ่งเซวียน จังหวัดหวิงฟุกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19จะยุติในวันที่ 4 มีนาคม - ảnh 1ผู้ติดเชื้อรายที่ 16 ได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว (baothanhnien) 

ศร.ดร.เจิ่นยือเยือง รองหัวหน้าสถาบันสุขอนามัยและการระบาดวิทยาส่วนกลางและหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติงานพิเศษของกระทรวงสาธารณสุขในตำบลเซินโลยได้เผยว่า ในเวลาที่ผ่านมา ภายใต้การสนับสนุนจากทางการจังหวัดและกลุ่มปฏิบัติงานฯ ทางการปกครองและประชาชนในท้องถิ่นได้ช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในชุมชนและไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่

ส่วนกระทรวงสาธารณสุขได้เผยว่า ประเทศต่างๆได้ทำการแยกตัวผู้ที่สงสัยว่าติดเชื้อเป็นเวลา 14วัน แต่ตำบลเซินโลยได้ทำการแยกตัวเป็นเวลา21 วันหลังจากมีข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อที่มีระยะการฟักตัวของไวรัสนานถึง 20 วัน

ในขณะเดียวกัน เมื่อบ่ายวันที่ 2มีนาคม จังหวัดนิงบิ่งได้รับพลเมืองเวียดนาม 98 คนที่กลับมาจากสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อทำการแยกตัว โดยกองบัญชาการกองทัพจังหวัดนิงบิ่งได้สั่งให้กรมทหาร 855 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ในการแยกตัว

ส่วนพันเอกฟานวันเจือง รองอธิบดีกรมพลาธิการกองทัพภาคที่ 9 ที่ดูแลการรับและคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีในเที่ยวบินที่ลงจอดที่สนามบินเกิ่นเทอได้เผยว่า เมื่อวันที่ 2มีนาคม มีเที่ยวบิน3 เที่ยวจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลีลงจอดที่สนามบินเกิ่นเทอ ซึ่งผู้โดยสารทั้งหมดได้ถูกแยกตัวเพื่อสังเกตอาการที่โรงเรียนทหารในจังหวัดซอกจัง

ในวันเดียวกัน คณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดหวิงลองได้จัดการประชุมเกี่ยวกับการรับและแยกตัวพลเมืองเวียดนาม241 คนที่เดินทางกลับมาจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ส่วนนาย บุ่ยก๊วกนาม ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุขและรองหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำการป้องกันและรับมือการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดบาดเลียวได้เผยว่า จนถึงวันที่ 2มีนาคม ได้มีการจัดเขตแยกตัว จนถึงวันที่ 1 มีนาคม จังหวัดบากเลียวมีผู้ที่เดินทางมาจากประเทศต่างๆ 123คน โดยเป็นผู้ที่เดินทางมาจากเขตที่มีการแพร่ระบาด 19 คน.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด