การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสังกัดอนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคมของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13

(VOVWORLD) -เมื่อค่ำวันที่ 21 กรกฎาคม ณ จังหวัดหวิงฟุก นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามและหัวหน้าอนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคมของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งที่ 3 ของกลุ่มปฏิบัติงานสังกัดอนุกรรมการฯ ซึ่งมีหน้าที่รวบรวมความคิดเห็น จัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมในช่วงปี 2021 -2030 และแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในช่วงปี 2021 -2025

การประชุมกลุ่มปฏิบัติงานสังกัดอนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคมของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม (Photo: TTXVN)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้กำชับให้กลุ่มต่างๆที่วิจัยด้านเศรษฐกิจ การผลิต การเมือง สังคม กลาโหม ความมั่นคง การต่างประเทศและสิ่งแวดล้อมต้องยกระดับความรับผิดชอบในการวิจัย หารืออย่างรอบคอบเพื่อมีการพยากรณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาใหม่ในแต่ละด้านที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลกตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์

สำหรับด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้ย้ำว่า ขอบเขตเศรษฐกิจของเวียดนามไม่ใช่เศรษฐกิจเล็ก ดังนั้น ต้องทำการวิจัยและวางแนวทางการพัฒนาใหม่ของประเทศตามจิตใจแห่งการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้โอกาสสำหรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน  เสนอแนวทางที่ค้ำประกันสันติภาพและเสถียรภาพให้แก่ประเทศ ปกป้องระบอบและการนำของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม  สอดคล้องกับสถานการณ์การปฏิวัติอุตสาหกรรม การผสมผสานเข้ากับกระแสโลก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การลดขยะพลาสติกและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุกยังย้ำว่า ในการรวบรวมความคิดเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในอีก 5 -10 ปีข้างหน้าจะต้องมีเนื้อหาใหม่ๆที่มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อยื่นเสนอให้อนุกรรมการเศรษฐกิจ-สังคมพิจารณาในต้นเดือนสิงหาคมก่อนยื่นเสนอต่อกรมการเมือง โดยต้องส่งเสริมความสามัคคีชนในชาติและการพึ่งพาตนเองเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจที่อิสระ เป็นตัวของตัวเอง ยืนหยัดปกป้องเอกราช อธิปไตย รักษาสันติภาพและปกป้องบูรณภาพแห่งดินแดนของปิตุภูมิ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด