การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจำกัดวง

(VOVWORLD) -วันที่ 21 มกราคม รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฝามบิงห์มิงห์นำคณะผู้แทนเวียดนามเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจำกัดวงผ่านทางออนไลน์

กล่าวในที่ประชุมรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศฝามบิงห์มิงห์ได้ขอบคุณความร่วมมือและการสนับสนุนจากประเทศอื่นๆสำหรับเวียดนามในการบรรลุภารกิจการเป็นประธานอาเซียนปี 2020 โดยยืนยันว่าจะให้การสนับสนุนและร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับบรูไนและประเทศในอาเซียนเพื่อบรรลุเป้าหมายและประเด็นที่อาเซียนให้ความสนใจอันดับต้นๆในปี 2021 ซึ่งในสภาวการณ์ที่โลกและภูมิภาคยังคงเผชิญกับความยากลำบากและความไร้เสถียรภาพต่างๆ เวียดนามเสนอให้อาเซียนใช้กองทุนอาเซียนเพื่อรับมือโควิด -19 ซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนให้แก่กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแนวหน้าและประชาชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ผลักดันการเปิดใช้คลังสำรองวัสดุทางการแพทย์ของภูมิภาค (RRMS) พร้อมกับการจัดตั้งศูนย์อาเซียนเพื่อการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ACPHEED)
เกี่ยวกับการสร้างสรรค์ประชาคม รองนายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอให้ประเทศต่างๆดำเนินการทบทวนการปฏิบัติกฎบัตรอาเซียน รวมทั้งศึกษาและดำเนินการตามผลลัพธ์และข้อเสนอที่ได้รับจากกระบวนการทบทวนกึ่งกระบวนการปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ในขณะเดียวกันก็เร่งจัดทำวิสัยทัศน์อาเซียนหลังปี2025 ในฐานะประธานคณะทำงานด้านความคิดริเริ่มการรวมตัวของอาเซียนในปี 2021 เวียดนามจะจัดการประชุมอาเซียนเกี่ยวกับการลดช่องว่างการพัฒนาในอนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมการฟื้นตัวอย่างยั่งยืนและการพัฒนาที่เท่าเทียมกัน
ในปัญหาทะเลตะวันออก รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศฝามบิงห์มิงห์ยืนยันว่าการสนับสนุนสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออกเป็นความรับผิดชอบของทุกประเทศในภูมิภาค เวียดนามจะร่วมกับประเทศต่างๆปฏิบัติตามดีโอซีอย่างเคร่งครัดและสมบูรณ์ ร่วมกับอาเซียนและจีนเพื่อมุ่งจัดทำซีโอซีให้เป็นรูปธรรมเพื่อสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึง UNCLOS 1982 ./.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด