การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2

(VOVWORLD) - วันที่ 25 พฤษภาคม การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ได้ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 ในสัปดาห์นี้ ผู้แทนสภาแห่งชาติจะแสดงความคิดเห็นต่อเนื้อหาสำคัญๆ รวมทั้งการรับฟังคณะตรวจตรารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการล่วงละเมิดเด็ก 
การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 - ảnh 1 การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 9 สมัยที่ 14 ย่างเข้าสู่สัปดาห์ที่ 2 (quochoi.vn)

ที่ประชุมยังแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายฉบับต่างๆ เช่น ร่างกฎหมายการไกล่เกลี่ยและการสนทนาในศาล ร่างกฎหมายเยาวชนฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายองค์กรสภาแห่งชาติฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม ร่างกฎหมายการลงทุนภาครัฐ-ภาคเอกชนฉบับแก้ไขหรือพีพีพี ร่างกฎหมายการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติฉบับแก้ไขและเพิ่มเติม เป็นต้น รับฟังรายงานเกี่ยวกับโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในเขตที่มีชนกลุ่มน้อยอาศัยและเขตเขาในช่วงปี 2021-2030 และแสดงความคิดเห็นต่อร่างมติของสภาแห่งชาติเกี่ยวกับการยกเว้นภาษีการใช้ที่ดินการเกษตร

ตามรายงานของรัฐบาล ในตลอด 20 ปีที่ปฏิบัตินโยบายลดและยกเว้นภาษีการใช้ที่ดินการเกษตร นโยบายนี้ส่งผลกระทบเป็นอย่างมาก มีส่วนร่วมปฏิบัติแนวทาง ทัศนะของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการเกษตร เกษตรกรและชนบทในแต่ละระยะ มีส่วนร่วมช่วยเหลือเกษตรกร ส่งเสริมองค์กรและบุคคลลงทุนในด้านการเกษตร เกษตรกรและชนบท ดังนั้น ผู้แทนสภาแห่งชาติส่วนใหญ่จึงเห็นพ้องกับการที่รัฐบาลเสนอให้สภาแห่งชาติประกาศใช้มติเพื่อลดและยกเว้นภาษีการใช้ที่ดินการเกษตรจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมปี 2025 นาย เจิ่นวันเลิม ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบั๊กยางได้แสดงความเห็นว่า “การขยายเวลาการลดและยกเว้นภาษีการใช้ที่ดินการเกษตรเป็นสิ่งที่เหมาะสม เพราะในเร็วนี้ สภาแห่งชาติจะพิจารณา ปรับปรุงกฎหมายที่ดินฉบับแก้ไข นี่คือความปรารถนาของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเกษตรกรหลายคน แต่เพื่อให้เกษตรกรมีความประสงค์ใช้ที่ดินการเกษตรควบคู่กับการขยายการลดและยกเว้นภาษีต่อไป รัฐบาลต้องให้การช่วยเหลือเขตชนบทมากขึ้น”

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายเยาวชนฉบับแก้ไขเพื่อสร้างพื้นฐานปรับปรุงระบบนโยบายและกฎหมายสำหรับเยาวชนให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสถานการณ์ใหม่

ตามระเบียบวาระการประชุม ร่างกฎหมายเยาวชนฉบับแก้ไขจะได้รับการลงคะแนนอนุมัติในการประชุมครั้งนี้ ก่อนหน้านั้น สภาแห่งชาติได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายเยาวชนครั้งแรกในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 8 เมื่อปี 2019.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด