การประชุมสรุป 10 ปีการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 14 กันยายน ณ จังหวัดบากเลียว ได้มีการจัดการประชุมสรุป 10 ปีการปฏิบัติโครงการเป้าหมายแห่งชาติเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ในเขตตะวันออกภาคใต้และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงภายใต้อำนวยการของรองนายกรัฐมนตรี เวืองดิ่งเหวะ

ที่ประชุมได้เสนอแนวทางและมาตรการสร้างสรรค์ชนบทใหม่หลังปี 2020 บนพื้นฐานของการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนและปลอดภัยตามแนวทางพัฒนาการผลิตในขอบเขตขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการผลิตเกษตรอินทรีย์ ผสานการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกับการอนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนกลุ่มน้อย อุตสาหกรรมการแปรรูปที่มีคุณภาพสูงผสานกับการบริหารและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม

เขตตะวันออกภาคใต้และเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีสถานะและบทบาทที่สำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม โดยมีเงื่อนไขและจุดแข็งเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม การบริการและการเกษตร ตามรายงานของกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบท  จนถึงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ในเขตตะวันออกภาคใต้และ เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง มีตำบลร้อยละ50ที่ได้มาตรฐานในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด