การประชุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อตกลงทั่วโลกเกี่ยวกับการอพยพย้านถิ่นที่ชอบด้วยกฎหมาย ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยจะจัดขึ้นที่ นครโฮจิมินห์

(VOVWORLD) -การประชุมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ข้อตกลงทั่วโลกเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ่นที่ชอบด้วยกฎหมาย ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือ GCM จะมีขึ้นในวันที่ 11 ตุลาคม ณ นครโฮจิมินห์ 

นี่เป็นการประชุมที่ 3 ในกรอบของกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับข้อตกลง GCM ในทั่วประเทศ โดยมีผู้นำจังหวัดและนครต่างๆในภาคใต้เข้าร่วม ที่ประชุมเน้นแนะนำเนื้อหาของข้อตกลง GCM และปัญหาที่ได้รับความสนใจของเวียดนามในการจัดทำแผนการปฏิบัติ งานด้านการต่อต้านการค้ามนุษยของเวียดนาม กระบวนการที่เวียดนามเข้าร่วม เจรจราและอนุมัติข้อตกลงนี้  ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจอย่างถูกต้องและผลความพยายามของเวียดนามในการป้องกันและต่อต้านการค้ามนุษย์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด