การประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 27 มีนาคม ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ 
การประชุมเกี่ยวกับการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ - ảnh 1ภาพการประชุม (VNA)

ในการนี้ นาย หวอวันเถือง สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคได้กำชับให้พรรคสาขา แนวร่วมปิตุภูมิและองค์กรปฏิบัติประเด็นสำคัญ 5 ข้อ โดยการวิจัย ศึกษาและเผยแพร่มติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 เป็นการเริ่มต้นเท่านั้น ซึ่งสิ่งที่สำคัญคือต้องผลักดันการแปรมติให้เข้าสู่ชีวิตจริง“หลังการประชุมวันนี้ พรรคสาขาและองค์การพรรคต้องเน้นจัดทำแผนการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง ประเมินประสิทธิผลของการปฏิบัติเพื่อมีส่วนร่วมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและการพัฒนาหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะหน่วยงานส่วนกลางต้องทำการวิจัยและแปรเนื้อหาของมติของการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ให้เป็นกฎหมาย กลไกและนโยบายเพื่อปฏิบัติในชีวิตจริง อีกทั้งแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ”

ที่ประชุมได้รับฟังรายงานทางการเมืองของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2030 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมระยะปี 2021-2025 รายงานสรุปงานด้านการสร้างสรรค์องค์กรพรรคและปฏิบัติธรรมนูญของพรรคของคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่ 12 ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคสมัยที่ 13 แนวความคิดใหม่เกี่ยวกับงานด้านกลาโหมของเวียดนาม และแนวความคิดใหม่เกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ.       
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด