การพบปะสังสรรค์ระหว่างท้องถิ่นกับคณะทูตานุทูต

(VOVworld) – “วัตถุประสงค์ของการจัดการพบปะสังสวรรค์ดังกล่าวคือเพื่อผลักดันการปฏิบัติแนวทางต่างประเทศและผสมผสานเข้ากับโลกในเชิงรุก แนะนำศักยภาพ ความต้องการและโอกาสพัฒนาของท้องถิ่นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ในด้านเศรษฐกิจ  การพบปะแลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศและการเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างประเทศ”

การพบปะสังสรรค์ระหว่างท้องถิ่นกับคณะทูตานุทูต - ảnh 1
การพบปะสังสรรค์ระหว่างท้องถิ่นกับคณะทูตานุทูต (Photo:Internet )

(VOVworld) – ในกรอบของงานนิทรรศการ“ผลสำเร็จ๑๐ปีแห่งการพัฒนาเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง”และในโอกาสรำลึกครบรอบ๓๗ปีการปลดปล่อยภาคใต้เวียดนาม รวมประเทศเป็นเอกภาพ วันที่๒๘เดือนนี้  กระทรวงการต่างประเทศและคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้จัดการพบปะสังสรรค์ระหว่างท้องถิ่นกับคณะทูตานุทูต ณ จังหวัดCần Thơ ในการนี้ นาย Bùi Thanh Sơn รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวว่า เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีฐานะที่สำคัญเป็นพิเศษต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการผสมผสานเข้ากับโลกของเวียดนามและเป็นเขตที่มีจุดแข็งและศักยภาพเพื่อการพัฒนาในทุกด้าน แต่เขตนี้ต้องเผชิญกับการท้าทายต่างๆ โดยเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปัญหาดินเค็มและมลภาวะสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรณ์น้ำ เป็นต้น “วัตถุประสงค์ของการจัดการพบปะสังสวรรค์ดังกล่าวคือเพื่อผลักดันการปฏิบัติแนวทางต่างประเทศและผสมผสานเข้ากับโลกในเชิงรุก แนะนำศักยภาพ ความต้องการและโอกาสพัฒนาของท้องถิ่นเพื่อขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ในด้านเศรษฐกิจ  การพบปะแลกเปลี่ยนกับมิตรประเทศและการเชื่อมโยงสถานประกอบการเวียดนามกับหุ้นส่วนต่างประเทศ” นายEl Houcine Fardani เอกอัครราชทูตโมร็อคโคประจำเวียดนามและ หัวหน้าคณะทูตานุทูตได้แสดงความเชื่อมมั่นว่า จากศักยภาพด้านการเกษตร สัตว์น้ำ และการท่องเที่ยว เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงจะสามารถวางยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อดึงดูดการลงทุนในด้านต่างๆ เช่นโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งบุคลากรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน./.

 

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด