การพบปะสังสรรค์ระหว่างบรรดาผู้บริหารและอดีตผู้บริหารจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง

(VOVworld) - นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้แสดงความหวังว่า บรรดาผู้บริหารในปัจจุบันและอดีตผู้บริหารจะแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาเขตที่ราบลุ่บแม่นํ้าโขง

(VOVworld) - เมื่อบ่ายวันที่ 21 สิงหาคม ณ นครเกิ่นเทอ คณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้จัดการพบปะสังสรรค์ระหว่างบรรดาผู้บริหารและอดีตผู้บริหารจังหวัดต่างๆในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง ในการนี้ นาย เวืองดิ่งเหวะ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้แสดงความหวังว่า บรรดาผู้บริหารในปัจจุบันและอดีตผู้บริหารจะแสดงความคิดเห็นต่อการจัดทำแนวทางและมาตรการพัฒนาเขตที่ราบลุ่บแม่นํ้าโขง  ส่วนบรรดาผู้แทนที่เคยปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารของคณะกรรมการชี้นำเขตตะวันตกภาคใต้ได้มีข้อเสนอแนะที่สำคัญๆ เช่น ต้องลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบชลประทาน แหล่งบุคลากรและการปฏิบัตินโยบายสำหรับชนกลุ่มน้อยอย่างพร้อมเพรียงและมีประสิทธิภาพเพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาเขตตะวันตกภาคใต้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็งมากขึ้นในอนาคต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด