การมอบรางวัล“การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจินิมหน์”

(VOVworld) – นี่คือรางวัลเพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้แถวขบวนศิลปิน นักเขียนและสื่อมวลชนค้นหาและแนะนำตัวอย่างดีเด่น วิธีการปฏิบัติที่ดีในการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์

การมอบรางวัล“การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจินิมหน์” - ảnh 1การมอบรางวัลสำหรับผลงานที่ยอดเยี่ยมเกี่ยวกับ “การศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจินิมหน์” (nld.com)

(VOVworld) – พิธีมอบรางวัลระยะที่ 2-สรุประยะปี 2011-2015 และเปิดการรณรงค์ในช่วงปี 2016-2020 –รางวัลบทประพันธ์ ประชาสัมพันธ์ผลงานวรรณกรรม ศิลปะและสื่อสารมวลชนภายใต้หัวข้อ “ศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์” ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 19 กันยายน ณ นครโฮจิมินห์โดยมีผลงาน 43 ชิ้นนักเขียนและบุคคลที่ได้รับมอบรางวัลครั้งนี้ นี่คือรางวัลที่จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาสาขานครโฮจิมินห์เพื่อส่งเสริมและอำนวยความสะดวกเพื่อให้แถวขบวนศิลปิน นักเขียนและสื่อมวลชนค้นหาและแนะนำตัวอย่างดีเด่น วิธีการปฏิบัติที่ดีในการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ ผ่านผลงานวรรณกรรมศิลปะและสื่อสารมวลชนหลายชนิด เจ้าของผลงานซึ่งเป็นหมู่คณะและบุคคลได้บรรยายอย่างมีชีวิตชีวา ถูกต้องและเรียบง่ายที่สุดเกี่ยวกับการศึกษาและปฏิบัติตามประธานโฮจิมินห์ในทุกด้านของชีวิต ผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ได้รับทราบวิธีการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งด้านส่วนกว้างและส่วนลึกของประชาชนทุกชั้นชนของนครในการศึกษาและปฏิบัติตามประธานโฮจิมินห์
ในโอกาสนี้ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์และให้การศึกษาสาขานครโฮจิมินห์ได้เปิดการรณรงค์มอบรางวัลประพันธ์และประชาสัมพันธ์ผลงานวรรณกรรม ศิลปะและสื่อสารมวลชนภายใต้หัวข้อ “ศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์”ในช่วงปี 2016-2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด