การลงทุนด้านคมนาคมเป็นกุญแจเพื่อให้เศรษฐกิจเวียดนามพัฒนาอย่างเข้มแข็งง

(VOVWORLD) -นิตยสาร borgenmagazine.com ของสหรัฐฉบับวันที่ 6 เมษายนได้ลงบทความที่ให้ข้อสังเกตว่า นับตั้งแต่ทำการปฏิรูปเศรษฐกิจตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่ 6 เวียดนามมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจและอัตราคนยากจนลดลง 

การพัฒนาการท่องเที่ยว จะมีส่วนช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและการขนส่งของเวียดนามผ่านการเพิ่มกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งช่วยเชื่อมโยงระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตและลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า

บทความดังกล่าวยังให้ข้อสังเกตว่า รัฐบาลเวียดนามตอบสนองความต้องการนี้ผ่านการปฏิบัติโครงการพัฒนาระบบทางไฮเวย์เหนือจรดใต้ที่มีมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเชื่อมจังหวัด 32 แห่งของเวียดนาม รวมระยะทาง 2,109 กิโลเมตร ซึ่งยาวกว่าเส้นทางไฮเวย์ในปัจจุบัน 2 เท่า  ซึ่งรัฐบาลถือโครงการดังกล่าวเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ

บทความดังกล่าวเห็นว่า เวียดนามกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาและต้องลงทุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายคมนาคมเพื่อธำรงอัตราการขยายตัว แม้จะประสบอุปสรรคในการจัดสรรเงินทุนให้แก่โครงการดังกล่าวแต่การปฏิบัติกฎหมายเกี่ยวกับการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนหรือ  PPP จะช่วยแก้ไขปัญหานี้.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด