การสนทนาทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาเพื่อชุมชน”

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 21 มีนาคม ในโอกาสรำลึกครบรอบ 88 ปีวันก่อตั้งกองเยาวชนคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ นาย เลก๊วกฟอง เลขาธิการคนที่ 1 ของกองเยาวคอมมิวนิสต์โฮจิมินห์ได้ร่วมการสนทนาวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์กับตัวแทนสมาชิกกองเยาวชนที่กรุงฮานอย นครดานังและนครโฮจิมินห์
การสนทนาทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาเพื่อชุมชน” - ảnh 1การสนทนาทางวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ภายใต้หัวข้อ “เยาวชนอาสาเพื่อชุมชน” 

หลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นและตอบคำถามต่างๆของเยาวชน นายเลก๊วกฟองได้ย้ำว่า กองเยาวชนฯได้เลือกปี 2019 เป็นปีเยาวชนอาสา ซึ่งมีความหมายเป็นอย่างมากและเสริมสร้างจิตใจการปฏิบัติเพื่อชุมชนและการฝึกฝนหล่อหลอมตนเองให้เป็นผู้ที่พร้อมอุทิศและเดินหน้า            “ในขบวนการอาสาสมัคร นักศึกษามีบทบาทเป็นแกนหลัก แต่กองเยาวชนฯก็มุ่งสู่นักเรียน โดยมีความประสงค์ว่า กองเยาวชนสาขาโรงเรียนจะอำนวยความสะดวกให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมอาสามากขึ้น ปัจจุบัน มีโรงเรียนบางแห่งได้ถือกิจกรรมอาสาเป็นเงื่อนไขเพื่อประเมินทักษะและคุณธรรมของนักเรียนทำการเพื่อรณรงค์ให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้มากขึ้น นี่ถือเป็นมาตรการที่ดี”

โอกาสนี้ เยาวชนอาสาหลายคนได้เล่าเรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมอาสาต่างๆ เช่น การบริจาคโลหิต การสอนฟรีให้แก่เด็กยากจน ให้การช่วยเหลือครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด