การสนทนาอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 24

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 26 สิงหาคม นาย เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้า SOM ASEAN Vietnam ได้เข้าร่วมการสนทนาประจำปีระดับรัฐมนตรีช่วยระหว่างอาเซียนกับสาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 24 ผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
การสนทนาอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีครั้งที่ 24 - ảnh 1นาย เหงียนก๊วกหยุง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามและหัวหน้า SOM ASEAN Vietnam 

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องปฏิบัติแผนการปฏิบัติอาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลีอย่างมีประสิทธิภาพ ผลักดันความร่วมมือเพื่อรับมือและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ขยายความร่วมมืออย่างมีประสิทธิภาพในด้านที่ได้รับความสนใจเป็นอันดับต้นๆ เช่น ความร่วมมือทางทะเล การค้า การลงทุน การเชื่อมโยงและพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม รักษาความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การรับมือกับภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

ส่วนสาธารณรัฐเกาหลีได้ยืนยันว่า จะขยายความร่วมมือกับอาเซียนผ่านการปฏิบัติโครงการรับมือโรคโควิด -19 อย่างรวดเร็วที่มีมูลค่า 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในการป้องกัน ควบคุมและรักษาโรคโควิด -19 ยกระดับความสามารถให้แก่สถานพยาบาลระดับภูมิภาค ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับอาเซียนในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยารักษาโรคโควิด -19

สำหรับสถานการณ์ในภูมิภาค บรรดาประเทศอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีได้เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องฟื้นฟูการสนทนา ปฏิบัติมติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติและข้อตกลงที่ได้บรรลุอย่างสมบูรณ์ ผลักดันการสนทนา ความร่วมมือ ธำรงสันติภาพ เสถียรภาพและการปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลี สาธารณรัฐเกาหลีสนับสนุนจุดยืนและหลักการของอาเซียน ซึ่งย้ำถึงบทบาทสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง การเดินเรือและการบินอย่างเสรีและปลอดภัยในทะเลตะวันออก ให้ความเคารพกฎหมายสากล แก้ไขปัญหาการพิพาทต่างๆด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานของกฎหมายสากลและหลักปฏิบัติสากล.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด