การสัมนา “ทำนองเพลงพื้นเมืองแทนเวียดบั๊กกับการพัฒนาการท่องเที่ยว”

(VOVWORLD) - การสัมนา “ทำนองเพลงพื้นเมืองแทนเวียดบั๊กกับการพัฒนาการท่องเที่ยว” ได้มีขึ้นเมื่อวันที่ 11 มกราคม ณ จังหวัดท้ายเงวียนโดยมีนักวิชาการ นักคติชนวิทยาและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างจังหวัดเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
การสัมนา “ทำนองเพลงพื้นเมืองแทนเวียดบั๊กกับการพัฒนาการท่องเที่ยว” - ảnh 1บรรดาศิลปินแสดงในการสัมมนา (baothainguyen.vn)

การสัมมนาเป็นโอกาสเพื่อให้นักวิจัย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในส่วนกลางและท้องถิ่นในเขตเวียดบั๊กเสนอมาตรการเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตเวียดบั๊ก นาง ฝ่ามถิเฟืองท้าย รองอธิบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ท้ายเงวียนและหัวหน้าคณะกรรมการจัดการสัมมนาเผยว่า

“การสัมมนาครั้งนี้เป็นการยืนยันอีกครั้งถึงคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและน่าสนใจของทำนองเพลงพื้นเมืองแทน อีกทั้งหารือ รับฟังความคิดเห็นของนักวิชาการและช่างศิลป์ โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อพิจารณาการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทำนองเพลงพื้นเมืองแทนที่ได้รับการรับรองเป็นมรดกวัฒนธรรมจากยูเนสโก โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดต่างๆในเขตเวียดบั๊ก นี่คือเป้าหมายของการสัมมนา”

ในการสัมมนา บรรดาผู้แทนได้แสดงความห็นว่า เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมคุณค่ามรดกวัฒนธรรมควบคู่กับการพัฒนาการท่องเที่ยวเขตเวียดบั๊ก สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวต้องมีความเชื่อมโยงอย่างมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทัวร์ สถานที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวใหม่ๆที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างแหล่งพลังให้แก่งานด้านการอนุรักษ์.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด