การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆ-ส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อมุ่งสู่ระบบอุปทานที่พึ่งตนเองและยั่งยืน

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 17 ตุลาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่มรัฐมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ หรือ OECD – อาเซียนปี 2022 ผ่านทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ในหัวข้อ “การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆ-ส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อมุ่งสู่ระบบอุปทานที่พึ่งตนเองและยั่งยืน”
การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคต่างๆ-ส่งเสริมความสัมพันธ์หุ้นส่วนเพื่อมุ่งสู่ระบบอุปทานที่พึ่งตนเองและยั่งยืน - ảnh 1ภาพฟอรั่ม (VNA)

ที่ประชุมได้หารือถึงมาตรการเพิ่มการพึ่งตนเองของระบบอุปทาน การรับมือวิกฤตต่างๆและการสร้างพื้นฐานให้แก่อนาคตแห่งสีเขียวและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพในประเทศสมาชิก OECD และอาเซียน ในการนี้ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิง ได้ยืนยันว่า ในฐานะประธานโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วาระปี 2022-2025 ร่วมกับออสเตรเลีย เวียดนามพร้อมมีส่วนร่วมกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่าง OECD กับอาเซียนให้นับวันพัฒนาในทุกด้าน มีประสิทธิภาพ จริงจังและยั่งยืน

“อาเซียนกำลังพยายามปฏิบัติวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียนปี 2025 ซึ่งเพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว นอกจากผลักดันความร่วมมือภายในกลุ่ม การขยายความสัมพันธ์ระหว่าง OECD กับอาเซียนให้ทัดเทียมกับศักยภาพและจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายมีบทบบาทที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผมเชื่อมั่นว่า ในฟอรั่มนี้ จะมีการเสนอมาตรการต่างๆอย่างสมบูรณ์เพื่อยกระดับและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างสองฝ่ายตามส่วนลึกเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ ความร่วมมือและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก”

รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ามบิ่งมิงได้เสนอให้สร้างสรรค์ เสริมสร้างและเชื่อมโยงระบบอุปทานระหว่างสองฝ่ายบนพื้นฐานการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจ OECD ช่วยเหลืออาเซียนในการยกระดับ เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานและสร้างสรรค์อาเซียนให้เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ ยกระดับความสามารถของสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมในภูมิภาค ช่วยเหลืออาเซียนในการจัดทำกลไก นโยบาย ยกระดับความสามารถในการบริหารประเทศ การพัฒนาแหล่งบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านอุปทานระดับโลกและย้ำถึงการรักษาบรรยากาศที่มีเสถียรภาพ ค้ำประกันการแลกเปลี่ยนการค้าและการขนส่งสินค้าทางทะเล รวมถึงในทะเลตะวันออก ซึ่งนี่เป็นทั้งผลประโยชน์และหน้าที่ของทุกประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด