การเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ช่วยสร้างสภาพการทำงานที่มีเสถียรภาพให้แก่แรงงานในเวียดนาม

(VOVWORLD) - วันที่ 6 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนาเกี่ยวกับการที่เวียดนามเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO และร่างแผนปฏิบัติอนุสัญญาฉบับที่ 98
การเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับที่ 98 ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ช่วยสร้างสภาพการทำงานที่มีเสถียรภาพให้แก่แรงงานในเวียดนาม - ảnh 1นาย เลกวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม (VNA) 

สภาแห่งชาติเวียดนามได้อนุมัติการเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับที่ 98  ขององค์การแรงงานสากลหรือ ILO ว่าด้วยการประยุกต์ใช้หลักการของสิทธิในการรวมตัวและการร่วมเจรจาต่อรอง ปัจจุบัน เวียดนามได้เข้าร่วมอนุสัญญาระหว่างประเทศ 25 ฉบับ รวมถึงอนุสัญญา 7 ฉบับจากจำนวน 8 ฉบับเกี่ยวกับหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานด้านแรงงานของ ILO เวียดนามเป็นประเทศลำดับที่ 167 ที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 98  และกำลังส่งเสริมการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 8 ของ ILO  นาย เลกวน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคมได้เผยว่า เพื่อปฏิบัติอนุสัญญาฉบับที่ 98 อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องปฏิบัติมาตรการต่างๆอย่างพร้อมเพรียง เช่น การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เนื้อหาของอนุสัญญาฉบับที่ 98 วิจัยและจัดทำรูปแบบความสัมพันธ์ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ ทำการอบรมเพื่อยกระดับทักษะความสามารถให้แก่ฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับการร่วมเจรจาต่อรอง และสร้างฐานข้อมูลที่สนับสนุนการร่วมเจรจาต่อรองอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด