การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

(VOVworld) –  การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามมีส่วนร่วมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศเหล่านี้ให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่
การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม - ảnh 1
นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงวียนเติ๊นหยุงและนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโทนี แอบบอตต์

(VOVworld) –  การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนามมีส่วนร่วมยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศเหล่านี้ให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่ นี่คือคำยืนยันของนายเลหว่ายจูงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามในการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของท่านเหงวียนเติ๊นหยุงนายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายเลหว่ายจูงเผยว่า ทั้งสองประเทศดังกล่าวได้เห็นพ้องกับเวียดนามว่า จะยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามให้พัฒนาขึ้นสู่ขั้นสูงใหม่และมุ่งสู่หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นนิมิตรหมายสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับสองประเทศเหล่านี้ สร้างกรอบทางการเมืองและนิตินัยให้แก่การผลักดันความร่วมมือในด้านต่างๆที่มีความหมายยุทธศาสตร์อย่างเข้มแข็ง และความต้องการที่จำเป็นของการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียและแปซิฟิกโดยยืนยันถึงความสำคัญของการรักษาสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินอากาศและเดินเรืออย่างเสรีในทะเลตะวันออก ไม่ใช้หรือขู่ใช้กำลัง แก้ไขการพิพาทในทะเลอย่างสันติโดยอาศัยกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี๑๙๘๒ ออสเตรเลียย้ำว่า ฝ่ายต่างๆควรปฏิบัติตามแถลงการณ์ร่วมเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือดีโอซีอย่างเคร่งครัด ใช้ความอดกลั้นและหลีกเลี่ยงปฏิบัติการที่อาจทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคทวีความตึงเครียดขึ้น รวมทั้งการบังคับหรือใช้กำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมโดยลำพังเพียงฝ่ายเดียว จำเป็นที่จะต้องเสร็จสิ้นการร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซี การเยือนสองประเทศดังกล่าวของท่านเหงวียนเติ๊นหยุงได้ประสบความสำเร็จอย่างงดงามโดยได้ประสบผลสำเร็จสำคัญๆ มีส่วนร่วมขยายความเข้าใจ เปิดประวัติศาสร์หน้าใหม่ให้แก่การพัฒนาความสัมพันธ์มิตรภาพและหุ้นส่วนในทุกด้านระหว่างเวียดนามกับสองประเทศดังกล่าวอย่างเข้มแข็งในเวลาข้างหน้า

การเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ของนายกรัฐมนตรีเวียดนาม - ảnh 2
นายกรัฐมนตรีเวียดนามตรวจแถวกองเกียรติยศนิวซีแลนด์

ในระหว่างวันที่๑๙ถึงวันที่๒๐เดือนนี้ สื่อมวลชนนิวซีแลนด์ได้รายงานข่าวเกี่ยวกับผลการเยือนประเทศนี้ของท่านเหงวียนเติ๊นหยุง วิทยุกระจายเสียนิวซีแลนด์ย้ำว่า ทั้งสองฝ่ายได้ประกาศเป้าหมายเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้อยู่ที่กว่า๒พันล้านเหรียญนิวซีแลนด์ในปี๒๐๒๐ ส่วนหนังสือ นิวซีแลนด์เฮรั่ลด์ รายงานว่า ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่า จะกระชับความสัมพันธ์ด้านกลาโหม และเวียดนามมีความประสงค์ว่า นิวซีแลนด์จะช่วยเหลือในการฝึกอบรมนายทหารให้แก่กิจกรรมรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ผู้นำทั้งสองประเทศยังหารือถึงปัญหาการพิพาทในทะเลตะวันออกและเห็นพ้องกันเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องรักษาสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค และประเทศต่างๆต้องปฏิบัติตามกฎหมายสากล สองฝ่ายยังเห็นพ้องกันว่า จะขยายความร่วมมือด้านการศึกษา การเกษตร การเดินอากาศและความปลอดภัยด้านอาหาร./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด