การเสวนาระดับสูงเพื่อทาบทามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มพัฒนากรุงฮานอยให้เป็นตัวเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์

(VOVWORLD) -เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม ที่กรุงฮานอย ได้มีการเสวนาระดับสูงเพื่อทาบทามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มพัฒนากรุงฮานอยให้เป็นตัวเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ โดยมีนาย เวืองดิ่งเหวะ เลขาธิการพรรคสาขากรุงฮานอยเข้าร่วม 
การเสวนาระดับสูงเพื่อทาบทามความคิดเห็นเกี่ยวกับความคิดริเริ่มพัฒนากรุงฮานอยให้เป็นตัวเมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ - ảnh 1ภาพการเสวนา (Photo phapluatxahoi.vn)

ในการกล่าวปราศรัยในการเสวนา นาย เวืองดิ่งเหวะได้ยืนยันว่า ทรัพยากรและความคิดสร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรมเป็นรากฐาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่ความแข็งแกร่งภายในเพื่อพัฒนากรุงฮานอยในเวลาข้างหน้า พร้อมทั้งเผยว่า ในการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเวียดนามถึงปี 2020 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 ของนายกรัฐมนตรี จำเป็นต้องกำหนดกรุงฮานอยให้เป็นศูนย์กลางแห่งความคิดสร้างสรรค์ของประเทศ “ตามยุทธศาตร์นี้ ถึงปี 2025 กรุงฮานอยจะพัฒนาอย่างรวดเร็วและยั่งยืนมากขึ้นตามแนวทางตัวเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นครอัจฉริยะและทันสมัยที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และถึงปี 2030 จะพัฒนาเป็นนคร “สีเขียว – อัจฉริยะ- ทันสมัย” พัฒนาอย่างคล่องตัว มีประสิทธิภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่วนวิสัยทัศน์ถึงปี 2045 กรุงฮานอยจะเป็นเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในระดับสูง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมมีการพัฒนาอย่างรอบด้านและยั่งยืน เป็นตัวเมืองที่เชื่อมโยงในระดับโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ”.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด