การเสวนาเกี่ยวกับทะเลตะวันออกในประเทศมาเลเซีย

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 13 มกราคม ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย องค์การ World Future TV ได้จัดการเสวนาในหัวข้อ “ทะเลตะวันออก ร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีคือกลไกเพื่อแก้ไขการปะทะ”
การเสวนาเกี่ยวกับทะเลตะวันออกในประเทศมาเลเซีย - ảnh 1เกาะอานบางในหมู่เกาะเจื่องซา (VNA) 

ที่ประชุมได้เผยว่า คำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการในการฟ้องร้องของฟิลิปปินส์ได้เป็นบรรทัดฐานทางนิตินัยให้แก่การแก้ไขปัญหาการพิพาทด้านอธิปไตยในทะเลตะวันออก สร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนในการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของตน

ศร. Carly Thayer จากสถาบันกลาโหมออสเตรเลียได้ชื่นชมฝ่ายต่างๆที่จัดทำแถลงการณ์ว่าด้วยการปฏิบัติของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือดีโอซี พร้อมทั้งคัดค้านปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ในภูมิภาคซับซ้อนและตึงเครียดมากขึ้น การซ่อมแซมกิจการต่างๆเพื่อมุ่งเปลี่ยนแปลงสภาพเดิมในทะเลตะวันออก และเผยว่า คำวินิจฉัยของศาลอนุญาโตตุลาการระบุว่า ประกาศเกี่ยวกับเส้นประ 9 เส้นของจีนไม่มีพื้นฐานทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางนิตินัยรองรับ อาเซียนจะสร้างพลังขับเคลื่อนให้แก่การเจรจาซีโอซี ซึ่งอาเซียนต้องเสริมสร้างความสามัคคีภายในกลุ่ม จีนและอาเซียนควรขยายมาตรการสร้างสรรค์ความไว้วางใจ ส่งเสริมมาตรการทางการทูตและจัดทำกลไกแก้ไขการปะทะบนพื้นฐานของกฎหมายสากล ใช้ความอดกลั้น ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ในทะเลตะวันออกตึงเครียดมากขึ้น

บรรดาผู้แทนได้เผยว่า เพื่อบรรลุความเห็นพ้องเกี่ยวกับซีโอซี อาเซียนต้องเสริมสร้างความสามัคคี พร้อมทั้งชื่นชมบทบาทและชื่อเสียงของเวียดนามในฐานะประธานอาเซียนปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด