กำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวัฒนธรรมผู้ประกอบการเวียดนาม

(VOVworld) – รัฐบาลเวียดนามได้ออกประกาศกำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวัฒนธรรมผู้ประกอบการเวียดนาม เพื่อยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของวัฒนธรรมในหมู่ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์และยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมผู้ประกอบการ 

(VOVworld) – รัฐบาลเวียดนามได้ออกประกาศกำหนดให้วันที่ 10 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวัฒนธรรมผู้ประกอบการเวียดนาม เพื่อยืนยันถึงบทบาทที่สำคัญของวัฒนธรรมในหมู่ผู้ประกอบการ การประชาสัมพันธ์และยกระดับจิตสำนึกเกี่ยวกับวัฒนธรรมผู้ประกอบการ เพื่อผลักดันการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมในชมรมผู้ประกอบการเวียดนามและสังคม อีกทั้งเชิดชูผู้ประกอบการและสถานประกอบการดีเด่นในการสร้างสรรค์และพัฒนาวัฒนธรรมผู้ประกอบการ มีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย ให้ความสำคัญต่อจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการแข่งขันอย่างชอบธรรม เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก.    

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด