ขบวนการแข่งขันต่างๆมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายต่างๆของประเทศ

(VOVWORLD) - ข่ายวันที่24กันยายน ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก ประธานสภาแข่งขันและมอบรางวัลชมเชยส่วนกลางเป็นประธานการประชุมของสภาฯเพื่อหารือแผนการปฏิบัติการประชุมสรุปภารกิจการรณรงค์การแข่งขัน ทั่วประเทศร่วมแรงร่วมใจพัฒนาชนบทใหม่ 2011-2020
ขบวนการแข่งขันต่างๆมีส่วนร่วมในการบรรลุเป้าหมายต่างๆของประเทศ  - ảnh 1

นายกรัฐมนตรีได้เผยว่ารัฐบาลจะบรรลุทั้ง12เป้าหมายที่ได้วางไว้ ซึ่งเวียดนามอยู่ในกลุ่มแรกของ20ประเทศที่มีอัตราการขยายตัวสูงที่สุดของโลก งานด้านการป้องกันและปราบปรามการคอรับชั่นได้รับการผลักดัน งานด้านการรักษาเอกราช อธิปไตยของชาติมีความมั่นคง ซึ่งผลงานต่างๆสามารถเสริมสร้างความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อพรรคและรัฐและเป็นผลจากการปฏิบัติขบวนการแข่งขันต่างๆรวมทั้งขบวนการแข่งขันรักชาติ การปฏิบัติตามพินัยกรรมของประธานโฮจิมินห์ การปฏิบัติมติ05ของกรมการเมืองสมัยที่11เกี่ยวกับการผลักดันการศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างคุณธรรมของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งล้วนเป็นขบวนการแข่งขันที่ได้รับการขานรับจากท้องถิ่นอย่างเข้มแข็ง จริงจังและเป็นรูปธรรม.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด