ข้อตกลง UKVFTA จะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็ว

(VOVWORLD) -ข้อตกลงการค้าเสรีเวียดนาม – อังกฤษหรือ UKVFTA ได้บังคับใช้เป็นการชั่วคราวมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2021 เพื่อให้การค้าทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับอังกฤษไม่ชะงักงัน และเพื่อให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการโดยเร็ว รัฐบาลเวียดนามได้ประกาศมติเกี่ยวกับการให้สัตยาบันข้อตกลงฉบับนี้และเสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารที่จะประกาศภายในเดือนมีนาคมนี้

นี่คือคำยืนยันของนาย ดั๋งหว่างอาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและพาณิชย์เวียดนามในการพูดคุยทางโทรศัพท์กับนาย Greg Hands รัฐมนตรีช่วยที่ดูแลนโยบายการค้าของอังกฤษเมื่อบ่ายวันที่ 16 ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ โดยเน้นจัดการประชุมคณะกรรมการผสมเวียดนาม – อังกฤษเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าหรือ JETCO ครั้งที่ 12 พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อกระบวนการให้สัตยาบันข้อตกลง UKVFTA ของทั้งเวียดนามและอังกฤษ ตลอดจนเผยว่า เวียดนามจะเสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารที่จะประกาศเกี่ยวกับการให้สัตยาบันข้อตกลงฉบับนี้ภายในเดือนมีนาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ข้อตกลงฉบับนี้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมปี 2021 ตลอดจนแสดงความยินดีที่อังกฤษได้ยื่นเอกสารสมัครเข้าเป็นสมาชิกของข้อตกลงซีพีทีพีพี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด