ข้อใหม่ในร่างกฎหมายการอภัยโทษ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 7 พฤศจิกายน ที่ประชุมสภาแห่งชาติได้รับฟังรายงานชี้แจง รวบรวมความคิดเห็นและปรับปรุงร่างกฎหมายการอภัยโทษฉบับแก้ไข และหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายฉบับนี้
ข้อใหม่ในร่างกฎหมายการอภัยโทษ - ảnh 1ภาพการประชุมสภาแห่งชาติ 

ร่างกฎหมายการอภัยโทษมีข้อใหม่หลายข้อ โดยเฉพาะข้อกำหนดเกี่ยวกับเงื่อนไขและกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการอภัยโทษ นาง เล ถิ งา หัวหน้าคณะกรรมาธิการด้านตุลาการของสภาแห่งชาติได้เผยว่า “เพื่อค้ำประกันความสอดคล้องกับกฎหมายด้านตุลาการฉบับต่างๆที่สภาแห่งชาติประกาศใช้ อีกทั้งสร้างแรงจูงใจให้นักโทษพยายามปรับตัวเป็นคนดี ร่างกฎหมายนี้จึงมีการปรับปรุงให้มีการอภัยโทษแก่ฐานความผิดบางกรณีที่ไม่สามารถขออภัยโทษได้ที่ถูกระบุได้ประมวลกฎหมายอาญาแต่ต้องมีเงื่อนไขที่เหมาะสมตามข้อกำหนดใหม่ โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาการรับโทษที่ต้องมีนานกว่าฐานความผิดอื่น และประธานประเทศมีอำนาจสั่งระงับการอภัยโทษได้ถ้าเห็นสมควร และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงของประเทศในแต่ละระยะ”

บรรดาผู้แทนส่วนใหญ่เห็นพ้องกับร่างกฎหมายการอภัยโทษฉบับแก้ไข สำหรับช่วงเวลาที่ได้รับการอภัยโทษ บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้แสดงความเห็นว่า กฎหมายที่รัฐบาลเสนอได้สานต่อกฎหมายอภัยโทษในปัจจุบัน โดยระบุ 3 ช่วงเวลาที่ได้รับการอภัยโทษ ประกอบด้วย เหตุการณ์สำคัญๆของประเทศ วันงานใหญ่ของประเทศและกรณีพิเศษ

ส่วนในช่วงบ่าย ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับกฎหมายการบังคับคดีทางแพ่งและกฎหมายการเลี้ยงปศุสัตว์ฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด