คณะทูตานุทูตประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมและเทศกาลตรุษเต๊ตตามประเพณีของเวียดนาม

(VOVWORLD) - เมื่อวันที่ 12 มกราคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับกลุ่มสตรีประชาคมอาเซียนจัดกิจกรรมศึกษาค้นคว้าวัฒนธรรมพื้นเมืองและต้อนรับตรุษเต๊ตตามประเพณีของเวียดนาม โดยมีเอกอัครราชทูต อุปทูต หัวหน้าสำนักงานตัวแทนทางการทูตประเทศต่างๆประจำเวียดนามและกลุ่มสตรีประชาคมอาเซียนในกรุงฮานอยเข้าร่วม 

นี่เป็นหนึ่งในกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในกรอบปีประธานอาเซียน 2020 ของเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม แนะนำเอกลักษณ์วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีในการต้อนรับตรุษเต๊ตของชาวเวียดนามและผลิตภัณฑ์หัตถกรรม อีกทั้งเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์มิตรภาพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน สร้างความประทับใจเกี่ยวกับประเทศและคนเวียดนามให้แก่เพื่อนมิตรชาวต่างชาติ

ในกรอบของงาน ได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การแนะนำประวัติความเป็นมาของขนม  “แบ๊งห์จึง” หรือขนมข้าวต้มมัดใหญ่ ขนบธรรมเนียมประเพณีในการต้อนรับตรุษเต๊ตของชาวเวียดนาม การขอตัวอักษรมงคลต้นปีใหม่ ถาดอาหารในวันตรุษเต๊ตและกิจกรรมลองทำขนม  “แบ๊งห์จึง” เป็นต้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด