คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบากเลียวและจังหวัดบั๊กนิงห์ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) - วันที่ 9 เมษายน ณ จังหวัดบากเลียว คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบากเลียวได้จัดการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งหลังการประชุมครั้งที่ 11 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14

ในการนี้ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้แสดงความหวังว่า ในวาระต่อไป คณะผู้แทนสภาแห่งชาติของจังหวัดฯจะส่งเสริมสติปัญญาและมีส่วนร่วมต่อกิจกรรมต่างๆของสภาแห่งชาติมากขึ้นให้สมกับความเชื่อมั่นของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

ในการกล่าวปราศรัยในการพบปะ นาย เลมิงห์ขาย สมาชิกคณะเลขาธิการกลางพรรคและรองนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่า ข้อเสนอต่างๆของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสนใจปัญหาต่างๆของประเทศและท้องถิ่น ซึ่งคณะผู้แทนฯจะรวบรวมความคิดเห็นเหล่านี้เพื่อยื่นเสนอให้ส่วนกลางพิจารณาและรายงานต่อสภาแห่งชาติ

ในวันเดียวกัน คณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดบั๊กนิงห์ ได้ประสานงานกับแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามสาขาจังหวัดบั๊กนิงห์จัดการพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่างชื่นชมผลการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 11 สมัยที่ 14 และ การปฏิบัติหน้าที่ของสภาแห่งชาติสมัยที่ 14 วาระ 2016-2021  พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นต่อการนำของพรรคและรัฐเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด